Nenalezljive bolezni in stanja

Odkrijmo sladkorno - Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo – V3-1908

Ciljno raziskovalni projekt vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partner v projektu pa sodeluje Inštitut za nutricionistiko.

 

ZAKLJUČNO POROČILO CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

»Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil, in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo«


 

Obvestilo o nadaljevanju raziskave!

V drugi polovici maja bo 2000 naslovnikov prejelo vabilo k sodelovanju v brezplačno raziskavo "odkrijmo sladkorno".  Gre za tretji val vabil.

Rezultati raziskave udeleženih v 1. in 2. valu so pokazali, da je bilo na vsakih 100 oseb 6 osebam odkrita sladkorna bolezen (6 %), pa zanjo sploh niso vedeli oziroma

med 500 osebami, ki so se vabilu odzvale, je bilo vsaki 17. osebi odkrita sladkorna bolezen.

Povišana vrednost krvnega sladkorja pa je bila odkrita kar pri 34 % udeleženim v raziskavi!

Zato pozivamo vse, ki boste prejeli veliko ovojnico s potiskom "NIJZ in Inštitut za nutricionistiko", da dokumente pregledate in se s priloženo napotnico najavite v enem izmed regijskih laboratorijev in na tešče opravite odvzem krvi. Zadostuje le en vzorec!

Vabljeni!

 

Obvestilo!

Te dni bo 1877 naslovnikov prejelo veliko ovojnico z vabilom k sodelovanju v brezplačni raziskavi »odkrijmo sladkorno«.

Prosimo vas, da se poglobite v priložene dokumente in se najavite v enem izmed regijskih laboratorijev na brezplačno testiranje za sladkorno bolezen, za katero morda sploh ne veste, da jo imate.

Znano je, da je potek COVID 19 ob sladkorni bolezni manj ugoden in zahteva drugačno spremljanje. Zato je prav zdaj, ravno za vas, še posebej važno, da izveste ali imate sladkorno bolezen ali ne.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

Naziv projekta: Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil, in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo – V3-1908

Trajanje projekta: 1. 11. 2019‒30. 4. 2021

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje.

Vodja projekta je prim. prof. dr. Ivan Eržen.

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

                  

Opis projekta:

Sladkorna bolezen je še vedno med najpomembnejšimi razlogi za hude zdravstvene težave. Previsok krvni sladkor poškoduje drobne in večje žile, ki prehranjujejo organe. Z zdravljenjem sladkorne bolezni lahko zmanjšamo pojav slepote, končne odpovedi ledvic, amputacij, možganske kapi in srčnega (miokardnega) infarkta, ki sodijo med kronične zaplete bolezni. Najpogostejša oblika je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima 90 odstotkov bolnikov. Zanjo je značilno, da krvni sladkor narašča počasi, tekom let, tako da oboleli sploh ne ve, da ima sladkorno bolezen. Sladkorno bolezen tipa 2 imajo lahko tudi ljudje, ki ne čutijo nobenih težav. Glede na podatke iz drugih držav je teh bolnikov lahko zelo veliko, v Sloveniji lahko celo od 40.000 do 80.000. Pri ljudeh z dolgo časa neprepoznano in zato nezdravljeno sladkorno boleznijo tipa 2 so lahko o odkritju že prisotni kronični zapleti, imajo tudi več drugih zdravstvenih težav. Pravočasno odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2 je torej za posameznika dobra naložba v njegovo zdravje.

Obstajajo pa tudi bolezni, pri katerih je krvni sladkor že višji od normalnega, vendar ne tako visok, da bi lahko že govorili o sladkorni bolezni. To pomeni, da v telesu že gre nekaj narobe in da obstaja večja verjetnost, da se pri tem posamezniku tekom naslednjih let pojavi sladkorna bolezen tipa 2. To sta mejna bazalna glikemija in motena toleranca za glukozo.

Skupna ideja partnerjev za izvajanje Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030 je: da bi prepoznali skupine prebivalstva in posameznike z večjo verjetnostjo, da se pri njih pojavi sladkorna bolezen tipa 2, še posebej posameznike z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo. V ta namen pripravljamo raziskavo z namenom oceniti delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo. S pomočjo Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS2019), ki se bo v nadaljevanju podrobneje ukvarjala z odkrivanjem še neprepoznane sladkorne bolezni in drugih stanj s previsokimi vrednostmi krvnega sladkorja, želimo izbrano populacijo podrobneje informirati o namenu brezplačnih testiranj v laboratorijih po Sloveniji in povabiti k brezplačnemu testiranju o prisotnosti sladkorne bolezni tipa 2, strokovno imenovan oralni glukozni tolerančni test.

Raziskava Odkrijmo sladkorno je pomembna, saj nam bo prikazala realnejšo sliko trenutnega stanja števila neodkritih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Obstoječi podatki namreč kažejo, da se pojavnost sladkorne bolezni pomika v zgodnejša življenjska obdobja in da se vrh pojavnosti že kaže v obdobju delovno aktivne populacije. Zato lahko izsledki raziskave pomagajo tudi k oblikovanju ukrepov za krepitev zdravja na delovnem mestu in za izboljšanje delovne zmožnosti bolnikov s sladkorno boleznijo.

Za uspešno izvedeno analizo je ključnega pomena sodelovanje vseh, ki bodo prejeli vabilo, saj bomo le tako dobili ustrezne podatke, koliko neodkrite sladkorne bolezni je v Sloveniji. Na tej podlagi bomo lahko pripravili predlog ustreznih ukrepov. Iz znanstvenega vidika bo raziskava podala nova znanja o možnosti uporabe različnih diagnostičnih pristopov v Sloveniji, hkrati pa bo sodelovanje v raziskavi zelo koristno tudi za vse preiskovance. Vsi bodo namreč prejeli mnenje zdravnika, kaj rezultat preiskave pomeni zanje osebno.

Na podlagi rezultatov raziskave bo možno natančneje oceniti breme, tudi družbeno, in tudi narediti projekcije bremena ter predvsem nadgraditi ukrepanje za obvladovanje tega bremena v prihodnje. S kakovostno izvedbo raziskave se bo Slovenija pridružila državam z bolj natančnim poznavanjem stanja na področju sladkorne bolezni, z objavami v mednarodnih strokovnih in znanstvenih revijah ter dokumentih zdravstvene politike pa bo prispevala tudi k večji prepoznavnosti Slovenije.

Cilji projekta so:

  1. oceniti delež tistih bolnikov s sladkorno boleznijo, pri katerih sladkorna bolezen še ni odkrita;
  2. oceniti delež tistih, ki imajo odkrito sladkorno bolezen, vendar jo obvladujejo brez zdravil;
  3. ugotoviti razširjenost sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva (starost, spol, socialno-ekonomski status, geografsko območje);
  4. pripraviti predloge in priporočila za razvoj, implementacijo in evalvacijo ustreznih programov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.

Faze projekta in njihova realizacija:

Št.

Naslov

Pomen za uresničevanje ciljev razpisane teme

diseminacije.

Datum

Nosilec

1

Analize podatkov

Pravočasna priprava analiz podatkov, ki so potrebne za uresničevanje ciljev projekta v DS4, DS5 in DS6 je temeljna in ključna faza tega projekta. Načrt diseminacije: gre za rezultat, ki je pomemben izhodiščni korak za aktivnosti DS4, DS5 in DS6 in je namenjen uporabi raziskovalcev tega projekta in notranji javnosti prijavitelja projekta.

30.9.2020

NIJZ

2

Ocena deleža tistih bolnikov, ki imajo sladkorno bolezen odkrito, vendar jo obvladujejo brez zdravil ter  ocena razširjenosti sladkorne bolezni v posameznih skupinah prebivalstva (starost, spol, socialno ekonomski status)

Izbrana metoda predstavlja state-of-the art pristop za pripravo ocen, ki jih zahteva razpis.

Načrt diseminacije: načrt komuniciranja z javnostmi bo del načrta, ki bo oblikovan skupaj z DS3 in bo vključeval vse ključne deležnike.

31.12.2020

NIJZ

3

Ocena deleža bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji, pri katerih sladkorna bolezen še

ni odkrita

Izbrana metoda predstavlja state-of-the art pristop za pripravo ocene, ki jo zahteva razpis.

Načrt diseminacije: načrt komuniciranja z javnostmi bo del načrta, ki bo oblikovan skupaj z DS3 in bo vključeval vse ključne deležnike.

31.12.2020

NIJZ

4

Poročilo o komuniciranju z javnostmi

Podporno komuniciranje z različnimi javnostmi, vključno z odločevalci, zagotavlja

uspešno izvedbo DS4 in DS5 ter kakovostno delo DS6. Načrt diseminacije: poročilo o komuniciranju z javnostmi bo del zaključnega poročila projekta (R1DS1) kot izkaz

uspešnega komuniciranja tako za potrebe zagotavljanja dovoljšnje odzivnosti preiskovancev (DS5) in intervjuvancev (DS4) v raziskavi, ter obveščanja

etične komisije, udeležencev, ožje in širše strokovne javnosti, splošne javnosti, medijev, naročnika ter odločevalcev.

28.2.2021

NIJZ

5

Predlog in priporočila za razvoj, implementacijo in evalvacijo programov

za preprečevanje in zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.

Vse ocene, pripravljene na podlagi state-of-the-art metodologij bodo interpretirane tako, da bodo

podlaga odločevalcem za nadaljnji targetirani razvoj programov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni, vključno z njihovo implementacijo in evalvacijo. Načrt diseminacije: načrt komuniciranja z javnostmi bo del načrta, ki bo oblikovan skupaj z DS3 in bo vključeval vse ključne deležnike, s posebnim poudarkom na sprotnem obveščanju odločevalcev.

31.3.2021

NIJZ

6

Zaključno poročilo projekta

Iz poročila bo razvidno, da je projekt potekal v skladu z s predlogom projekta, z največjo možno skrbnostjo za gospodarno izrabo virov, z učinkovitim povezovanjem in usklajevanjem med aktivnostmi posameznih delovnih svežnjev in med posameznimi raziskovalci ter da so bile ključne javnosti seznanjene s potekom in rezultati projekta,

ki so verodostojni in umeščeni v slovenski prostor tako, da je na tej podlagi možno

načrtovati nadaljnje ukrepe. Načrt diseminacije: v zadnjem mesecu izvajanja projekta bo zaključno poročilo projekta posredovano ARRS.

31.3.2021

NIJZ

Pričakovani rezultati, vključno z načrtom njihove diseminacije, in njihov pomen za uresničevanje ciljev raziskave

Kot rezultat raziskave pričakujemo natančne podatke o razširjenosti sladkorne bolezni v posamezni starostni skupini, glede na spol in geografsko območje. Ti podatki bodo osnova za oceno sedanjega in bodočega bremena bolezni kot tudi za spremljanje učinkovitosti preventivnih ukrepov. Še posebej pomemben je podatek o deležu oseb, ki imajo sladkorno bolezen, pa jo obvladujejo z nemedikamentoznimi ukrepi ter delež tistih, ki imajo sladkorno bolezen, pa zanjo niso vedeli.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

 


Dodatne povezave:

Varstvo in obdelava osebnih podatkov v raziskavi

Tonski zapisi diabetologinje dr. Jelke Zaletel, dr.med.spec.