Z znanjem do boljšega zdravja

Ocena bivalnega okolja - povabilo k izpolnjevanju ankete

28. 05. 2021
Ocena bivalnega okolja je anketa, s pomočjo katere lahko ocenimo kakovost svojega (ali katerega drugega) bivalnega okolja. Za uporabo je enostavna in brezplačna. Sestoji iz 14 sklopov, na osnovi katerih lahko na lestvici od 1 do 7 ocenimo kakovost življenja v svojem bivalnem okolju. Izpolnjevanje ankete traja približno 25 minut.

Z anketo Ocena bivalnega okolja  lahko ocenjujemo okolja različnih velikosti in vrst, na primer  celotno regijo, občino ali zgolj mestna okrožja oziroma posamezne soseske.

V kolikor ste povabljeni k izpolnjevanju ankete ali jo izpolnjujete kot član skupine, v ustrezno rubriko vnesite prejet oz. dogovorjen naslov ali šifro, ki jo boste uporabili vsi, ki boste sodelovali pri ocenjevanju dogovorjenega območja.

Na koncu izpolnjenega spletnega vprašalnika Ocena bivalnega okolja se vam bo v obliki datoteke PDF samodejno oblikovala slika z rezultati. Rezultat ankete je podan kot polarni grafikon/grafikon v obliki pajkove mreže in kot tak enostaven za razumevanje. 

Če ste posamezen vidik svojega okolja ocenili kot zelo dobro, je zapolnjeno območje v grafikonu večje in sega proti robu kroga ali do roba. Če ima ocenjevani vidik po vašem mnenju še veliko pomanjkljivosti, pa je območje manjše in je zapolnjena samo sredina grafikona. Tako lahko zelo hitro vidite za katera področja v opazovanem okolju ste ocenili,  da so dobro urejena  in kje so slabosti.

Vabimo vas, da pričnete z anketo in izpolnite spletni vprašalnik!

 

Ocena bivalnega okolja - vprašalnik

Ocena bivalnega okolja – pomoč