Z znanjem do boljšega zdravja

Obvestilo občanom ob sanaciji igrišč vrtcev v Celju

18. 11. 2019

V času sanacije igrišč vrtcev v Celju so občani zaskrbljeni zaradi možne izpostavljenosti nevarnim snovem.

Izvajalci sanacije izvajajo postopke za zmanjševanje prašenja do najnižje možne mere (vlaženje, posebne ograje itd.), s tem je tudi izpostavljenost nevarnim snovem zanemarljiva.

Ob ustreznem izvajanju postopkov za zmanjševanje prašenja ni pričakovati prašenja v širšo okolico, zato ocenjujemo, da posebni ukrepi za zaščito okoliških prebivalcev niso potrebni. Veljajo enaki ukrepi, kot pri drugih gradbenih posegih v bližini bivališča, in sicer:

  • Poskrbimo za lastno varnost, da ne bi prišlo do poškodb in nesreč.
  • Za zaščito pred hrupom in prahom zapiramo okna.
  • Poskrbimo za mokro čiščenje zaprašenih površin.
  • Ne zadržujemo se v neposredni bližini gradbišča.

Da bi zagotovili največjo možno zaščito zdravja otrok, smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje posodobili obstoječa Priporočila za ravnanje v povezavi z zaščito otrok pri igri na otroških igriščih celjskih vrtcev, ki se nanašajo tudi na ukrepanje v obdobju zamenjave zemljine na igrišču vrtca.