Z znanjem do boljšega zdravja

Obvestilo glede preliminarnih rezultatov epidemiološkega poizvedovanja izbruha v Dravogradu

29. 07. 2016
Po tem ko smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v tednu od 11. do 15. 7. 2016 prejeli prve prijave črevesne nalezljive bolezni med prebivalci dravograjskega naselja Robindvor, smo začeli z epidemiološko preiskavo, v okviru katere smo anketirali prebivalce omenjenega naselja.

Tako smo preliminarno anketirali 111 prebivalcev Robindvora, od tega jih je imelo kar 86 bolezenske znake. Prebivalci so poročali o prebavnih težavah, kot so driska, bruhanje in krči. Izračun relativnega tveganja je pokazal višje tveganje za prebivalce, ki so pili vodo. Zato smo na podlagi teh podatkov nadaljevali z usmerjenim anketiranjem prebivalcev Robindvora in dodatno v epidemiološko preiskavo vključili še 256 oseb. Tudi med temi jih je velik delež (kar dobrih 80 %) imelo opisane bolezenske znake. Ob tem smo pridobili tudi informacije, da so oboleli tudi nekateri obiskovalci, ki so pili vodo na Robindvoru.

NIJZ bo s  poizvedovanjem nadaljeval, za zdaj pa na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da je bilo tveganje za obolenje omejeno zgolj na območje Robindvora in morebiti še na manj naseljeno območje od Ojstrice proti Dravogradu.

Glede na epidemiološko poizvedovanje in mikrobiološke rezultate preliminarno zaključujemo naslednje:

  • S poizvedovanjem med izpostavljenimi (anketiranje obolelih, primerjava pridobljenih podatkov) smo identificirali več povezav, ki kažejo na izbruh, povezan s pitno vodo.
  • Časovno in krajevno sovpadanje pojavljanja primerov (bolnikov) kaže na to, da so zboleli tisti, ki so bili izpostavljeni pitni vodi, v času ko je bila zaznana okvara na napravi za kloriranje vode. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, da obstaja velika verjetnost, da je bil dejavnik tveganja za obravnavan izbruh mikrobiološka onesnaženost pitne vode.

Po podatkih NIJZ je upravljavec vodovodnega omrežja za omenjeno območje skladno z navodili pristojnih služb že uvedel ukrep prekuhavanja vode in vzpostavil kontroliran sistem dezinfekcije. 

Ob tem bi radi na NIJZ poudarili, da je v poletnem obdobju, ko so temperature višje, tudi večje  tveganje za pojav črevesnih nalezljivih obolenj. Pri nekoliko višjih temperaturah je namreč rast bakterij hitrejša. Tudi zunanji vplivi na vodovode se v tem času lahko hitreje izrazijo, še posebej na nekoliko bolj občutljivih vodnih virih in po močnejših padavinah.