Z znanjem do boljšega zdravja

Obveščen o visokorizičnem stiku s strani okužene osebe (SARS-CoV-2)

Okužena oseba vas je obvestila, da ste bili v visokorizičnem stiku (definicija visokorizičnega stika spodaj). V kolikor ne spadate med izjeme glede karantene na domu (dostopne na naslednji povezavi) vas prosimo, da na naslednji povezavi eUprave izpolnite Izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu.

Pozorno izpolnite vsa polja. Posebno pozornost posvetite datumu zadnjega tveganega stika. Izračun obdobja karantene na domu je prikazan spodaj.

Pri izpolnjevanju koraka 2 Izjave o seznanitvi z napotivijo v karanteno na domu na eUpravi bodite pozorni na ''podatke o visokotveganem stiku''. V vašem primeru je potrebno izbrati odgovor 1: ''Neposredno od osebe s potrjeno okužbo''.

Če je pri vas trenutno potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 in vam je bila odrejena izolacija, karantena za vas ni predvidena. Zgoraj navedene Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu vam v tem primeru ni potrebno izpolniti.

Ostanite zdravi.

DEFINICIJA VISOKORIZIČNEGA STIKA

Visoko rizični stik so osebe, ki so bile v spodaj navedenem stiku z bolnikom s covid-19 v obdobju 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 10 dni po pojavu simptomov/znakov bolezni. V primeru asimptomatske okužbe se kot datum pojava simptomov upošteva datum potrditve okužbe.

Opredelitev visoko rizičnega stika:

  • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
  • zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
  • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
  • bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi,skupna malica, druženje pri isti mizi...),
  • potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.
IZRAČUN OBDOBJA KARANTENE NA DOMU

1. korak: Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, ugotovimo, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo.

2. korak: Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.

Primer: če sta osebi imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, je ta dan hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt.

3. korak: Karantena na domu traja 7 dni.

Primer: če je prvi dan karantene na domu 16. 03. 2021, je zadnji dan karantene na domu 22. 03. 2021.

Dodatno pojasnilo: Zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo visoko rizični tesni kontakt resnično v karanteni na domu, krajši.

Primer: osebi sta imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, ta dan je hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt. Oseba s potrjeno okužbo je potrditev okužbe prejela šele v petek, 19. 03. 2021. To pomeni, da se na ta dan oseba, ki je visoko rizični tesni kontakt, umakne v karanteno na domu, v kateri bo do vključno 22. 03. 2021. Ukrep karantene na domu se izvaja ne glede na število preostalih dni do dopolnjenega obdobja 7-dnevne karantene.

TEŽAVE PRI PRIDOBIVANJU IZJAVE O SEZNANITVI Z NAPOTITVIJO V KARANTENO NA DOMU

V primeru težav pri pridobivanju Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu se lahko obrnete na brezplačno telefonsko številko za tehnično pomoč pri eUpravi: 080 2002 (ponedeljek - petek: 8.00 - 22.00).

NAVODILA ZA KARANTENO NA DOMU

Navodila za karanteno na domu so dostopna na naslednji povezavi.