Cepljenje - za strokovno javnost

Obrazci za zdravnike, ki izvajajo cepljenje

24. 10. 2019

S 1. 1. 2017 je NIJZ vzpostavil eRCO (Elektronski register cepljenih oseb). Zato morajo izvajalci cepljenja tudi opravljena cepljenja proti gripi beležiti v svoje računalniške sisteme tako, da se podatki lahko sproti prenašajo v eRCO. Vsi izvajalci cepljenja še nimajo vzpostavljenega posredovanja podatkov v eRCO in se postopno vključujejo v sistem, zato je potrebno podatke o opravljenem cepljenju proti gripi poročati tudi kot dosedaj preko spletne aplikacije Cepljenje.net.


Predloge, ki jih cepilna mesta lahko prevzamejo in prilagodijo na svoje cepilno mesto


Obrazci za cepilna mesta in zdravnike, ki izvajajo cepljenje

 • Zapisnik o predaji odpadnih zdravil
  Odpadna zdravila, ki jih cepitelji prejmejo od NIJZ lahko vrnejo skupaj z Zapisnikom o predaji odpadnih zdravil. Odpadna zdravila, ki jih cepitelji prejmejo od NIJZ lahko vrnejo skupaj z Zapisnikom o predaji odpadnih zdravil:
  - manjše količine ob dobavi zdravil,
  - večje količine (npr. cepivo proti gripi) po predhodnem dogovoru.

 • Poročilo o prekinitvi hladne verige 

 • Poročilo o zdravstveni napaki pri cepljenju
  Zdravstvena napaka je dogodek, ki pomeni odstopanje od tega kar je pravilno in odstopa od pričakovanih norm. O zdravstveni napaki govorimo tudi takrat, ko ta ne pripelje do škodljivosti. V Sloveniji žal še vedno pristopamo k napakam tako, da obtožujemo posameznika, kar je zastarel in nevaren način obravnave. Napak ne sporočamo in na ta način izgubljamo priložnost za učenje in izboljšanje sistemov v katerih delamo.

 • Obrazec za predlog za opustitev cepljenja 
  Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora s pregledom osebe, ki se cepi, in vpogledom v njeno zdravstveno dokumentacijo ugotoviti morebitne razloge za opustitev cepljenja, zaradi katerih bi se zdravstveno stanje osebe trajno poslabšalo. Če zdravnik, ki opravlja cepljenje, ugotovi, da obstajajo razlogi za opustitev cepljenja, pošlje predlog za opustitev cepljenja, ki je strokovno utemeljen in obrazložen, na Ministrstvo za zdravje. Zdravstvena dokumentacija osebe je sestavni del predloga za opustitev cepljenja. Na podlagi strokovnega mnenja komisije minister, pristojen za zdravje, izda odločbo o opustitvi oz. neopustitvi cepljenja.  Poleg zdravnika, predlog za opustitev cepljenja lahko da tudi oseba ali njeni starši oz. skrbniki.

 • Obrazec za prijavo neželenih učinkov po cepljenju
  Poročanje o neželenih učinkih je zakonsko obvezujoče za vse udeležence v sistemu farmakovigilance. Spremljanje neželenih učinkov po cepljenju je zelo pomemben sestavni del sistema varnega cepljenja. Zagotovljeno mora biti varovanje zaupnih podatkov in pravočasno ter popolno poročanje. Učinkovit sistem spremljanja neželenih učinkov cepljenja  omogoča njihovo zgodnje zazanavanje, pravočasno sporočanje, obravnavanje, raziskovanje, analizo podatkov in hitro ukrepanje, če je to potrebno.