Cepljenje - za strokovno javnost

Obrazci za zdravnike, ki izvajajo cepljenje

10. 03. 2021
 • Obrazec za zdravniško potrdilo pred vključitvijo otroka v vrtec - NOVO ( pripravilo Ministrstvo za zdravje)

 • Obrazec za predlog za opustitev cepljenja (NOVO)

  V skladu s Pravilnikom o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja (Ur.l. št. 31/2021), se morajo od 6.3.2021 predlogi za trajno opustitev cepljenja vlagati na novem predpisanem obrazcu, ki je dostopen na zgornji povezavi.

  Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora s pregledom osebe, ki se cepi, in vpogledom v njeno zdravstveno dokumentacijo ugotoviti morebitne razloge za opustitev cepljenja, zaradi katerih bi se zdravstveno stanje osebe trajno poslabšalo. Če zdravnik, ki opravlja cepljenje, ugotovi, da obstajajo razlogi za opustitev cepljenja, pošlje predlog za opustitev cepljenja, ki je strokovno utemeljen in obrazložen, na Ministrstvo za zdravje. Zdravstvena dokumentacija osebe je sestavni del predloga za opustitev cepljenja. Na podlagi strokovnega mnenja komisije minister, pristojen za zdravje, izda odločbo o opustitvi oz. neopustitvi cepljenja.  Poleg zdravnika, predlog za opustitev cepljenja lahko da tudi oseba ali njeni starši oz. skrbniki.

 • Obrazec za prijavo neželenih učinkov po cepljenju
  Poročanje o neželenih učinkih je zakonsko obvezujoče za vse udeležence v sistemu farmakovigilance. Spremljanje neželenih učinkov po cepljenju je zelo pomemben sestavni del sistema varnega cepljenja. Zagotovljeno mora biti varovanje zaupnih podatkov in pravočasno ter popolno poročanje. Učinkovit sistem spremljanja neželenih učinkov cepljenja  omogoča njihovo zgodnje zazanavanje, pravočasno sporočanje, obravnavanje, raziskovanje, analizo podatkov in hitro ukrepanje, če je to potrebno.


Navodila za poročanje o opravljenem cepljenju proti gripi (sezona 2020/21)

Z letom 2017 je NIJZ vzpostavil eRCO (Elektronski register cepljenih oseb). Zato morajo izvajalci cepljenja opravljena cepljenja proti gripi beležiti v svoje računalniške sisteme tako, da se podatki lahko sproti prenašajo v eRCO.

Izvajalcem cepljenja, ki že imajo vzpostavljen sistem posredovanja podatkov o opravljenih cepljenjih proti gripi v eRCO, teh podatkov po koncu sezone cepljenja proti gripi ni več potrebno poročati v spletno aplikacijo »Cepljenje.net«. To velja le za podatke o cepljenjih proti gripi, za vsa ostala cepljenja se poroča kot do sedaj.

Izvajalci cepljenja, ki bodo sistem posredovanja podatkov v eRCO vzpostavili med sezono cepljenja proti gripi morajo po koncu sezone poročati podatke o opravljenem cepljenju proti gripi poročati tudi kot dosedaj preko spletne aplikacije »Cepljenje.net«.


Predloge, ki jih cepilna mesta lahko prevzamejo in prilagodijo na svoje cepilno mesto


Drugi obrazci za cepilna mesta in zdravnike, ki izvajajo cepljenje

 • Zapisnik o predaji odpadnih zdravil
  Odpadna zdravila, ki jih cepitelji prejmejo od NIJZ lahko vrnejo skupaj z Zapisnikom o predaji odpadnih zdravil. Odpadna zdravila, ki jih cepitelji prejmejo od NIJZ lahko vrnejo skupaj z Zapisnikom o predaji odpadnih zdravil:
  - manjše količine ob dobavi zdravil,
  - večje količine (npr. cepivo proti gripi) po predhodnem dogovoru.

 • Poročilo o prekinitvi hladne verige 

 • Poročilo o zdravstveni napaki pri cepljenju
  Zdravstvena napaka je dogodek, ki pomeni odstopanje od tega kar je pravilno in odstopa od pričakovanih norm. O zdravstveni napaki govorimo tudi takrat, ko ta ne pripelje do škodljivosti. V Sloveniji žal še vedno pristopamo k napakam tako, da obtožujemo posameznika, kar je zastarel in nevaren način obravnave. Napak ne sporočamo in na ta način izgubljamo priložnost za učenje in izboljšanje sistemov v katerih delamo.