Z znanjem do boljšega zdravja

Oblikovanje CGP za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018 - 2028

Ime javnega naročila

 

Oblikovanje CGP za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018 -2028

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

81K011019

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

14.11.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

24.10.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN OBLIKOVANJE CGP ZA IZVAJANJE PROGRAMA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PLANU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2018 - 2028.  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična_izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD

ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 10.10.2019