Z znanjem do boljšega zdravja

Objavljeni Kazalniki blaginje v Sloveniji

22. 06. 2015
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ ) sodeluje v projektu »Kazalniki blaginje v Sloveniji«. Izvaja ga konzorcij štirih institucij, v katerem poleg NIJZ sodelujejo še Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Statistični urad republike Slovenije (SURS) in Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO).

Blaginja prebivalk in prebivalcev Slovenije je bila na spletni strani www.kazalniki-blaginje.gov.si  prvič predstavljena pred enim letom. Blaginja se prikazuje s kazalniki, ki se osvežujejo enkrat letno, in zajemajo vse pomembnejše dejavnike blaginje sedanje generacije, nekateri pa tudi potenciale za blaginjo prihodnjih generacij.

Pomembnejši dejavniki blaginje se delijo v tri skupine, glede na to, na katero področje blaginje se nanašajo. Ta področja so materialna, družbena in okoljska blaginja; vsako od naštetih področij blaginje se deli na več podpodročij. Kazalniki podajajo sliko življenjskega standarda in kakovosti življenja prebivalcev v družbi in v okolju. Namenjeni so oblikovalcem politik ter strokovni in širši zainteresirani javnosti.

Povzetek ugotovitev je predstavljen v sliki. Podrobnosti pa so na voljo na spletni strani Kazalniki blaginje v Sloveniji.