Z znanjem do boljšega zdravja

Obeležitev Svetovnega dneva zdravja: "Skupaj za zdravje prebivalcev Gorenjske" in “Dan brez alkohola”

20. 05. 2019
Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj je v sredo, 17. aprila 2019 organizirala strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja " Skupaj za zdravje prebivalcev Gorenjske" in različne aktivnosti na stojnicah za dogodek “Dan brez alkohola”, ki je potekal v okviru projekta SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, na Slovenskem trgu v Kranju.

Na strokovnem srečanju smo predstavili, kako zdravi smo na Gorenjskem, spregovorili smo o okoljskih temah in ranljivih skupinah, o nadgradnji preventivnih programov na primarni zdravstveni ravni, o alkoholu kot dejavniku tveganja za zdravje in dobrobiti prebivalcev ter o vlogi skupnosti pri oblikovanju zdravju podpornega okolja.

V sodelovanju s predstavniki različnih nevladnih organizacij, Društvo za srce in ožilje, ŠENT, Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, Župnijska Karitas Radovljica in predstavniki Urada za delo Radovljica, Policijske postaje Kranj in Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled smo na Dnevu brez alkohola skušali širši javnosti približati informacije o škodljivosti pitja alkohola in pomenu krepitve zdravega življenjskega sloga.

Na stojnicah so obiskovalci lahko dobili informacije o naših aktivnostih na področju alkoholne problematike, prav tako so svoje delovanje predstavile sodelujoče organizacije: predstavnice Društva za zdravje srca in ožilja so izvajale meritve, predstavniki ŠENTa so razstavili svoje izdelke, izdelane v dnevnem centru Šentgor v Radovljici in spodbujali obiskovalce, da razmislijo o možnostih in načinih, kako lahko zamenjajo ali najdejo druge načine preživljanja časa brez alkohola. Z zvezo prijateljev mladine Škofja Loka smo poskrbeli tudi za aktivnosti za najmlajše. Policisti iz policijske postaje Kranj so predstavili svoje službeno vozilo, test alkoholiziranosti voznikov, postavili pa smo tudi poligon za odrasle z uporabo očal za simulacijo različnih stopenj opitosti. Dogajanje so popestrili še študenti barmanstva iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, s pripravo brezalkoholnih koktejlov.

Poleg deljenja promocijskega materiala smo pripravili tudi praktične nagrade na t.i. kolesu sreče, kjer smo preverjali mite o alkoholu in ob pravilnih odgovorih podelili promocijski izdelek.

Obeležitve Dneva brez alkohola so se v aprilu vrstile v osmih različnih regijah po Sloveniji z namenom osveščanja javnosti o projektu SOPA in o škodljivih posledicah čezmernega pitja alkohola. S tovrstnimi dogodki želimo začeti pogovor o opuščanju nezdravih življenjskih navad ter nuditi oporo posamezniku, da izbere bolj zdrave načine v svojih vsakodnevnih aktivnostih.

Dogodek Dan brez alkohola je bil namenjen vsem, ki so jih zanimale informacije o našem delu, o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, o posledicah čezmernega pitja, pogovorili smo se tudi o zdravih alternativah, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola in o virih pomoči v regiji oziroma Sloveniji.

V dneh pred dogodkom pa so aktivnosti izvajali tudi ZD Radovljica in ZD Bled ter CSD Radovljica in ostali sodelujoči, ki so prav tako vključeni v projekt SOPA. Izvajalci so ob obravnavi pacientov ali strank obveščali o dogodku ter jim predali letak in knjižni zaznamek SOPA.

Preko projekta SOPA nagovarjamo splošno in strokovno javnost, da skupaj celovito in sistematično pristopamo k spodbujanju vsakega posameznika, da razmišlja o lastnih vzorcih pitja in odnosu do alkohola. S projektom SOPA povezujemo in združujemo preko 600 različnih strokovnjakov in izvajalcev iz zdravstvenega, socialnega sektorja, nevladnih organizacij, zavoda za zaposlovanje, občin in policije. Trenutno na terenu v 18 lokalnih okoljih od oktobra 2018 poteka pilotni pristop SOPA.

Več  o projektu SOPA, na naslednji povezavi.