Z znanjem do boljšega zdravja

OBČINA ŽIRI – SLOVENSKA OBČINA ZDRAVJA 2021

17. 02. 2021
Občina Žiri je na podelitvi Zlati kamen v petek, 12.2. 2021 prejela laskavi naslov Občina zdravja 2021.

Na obrobju gorenjske regije, na videz odrezana od pomembnih cestnih povezav, pa vendar relativno blizu glavnemu mestu, je Občina Žiri v zadnjem obdobju (2018/19) najbolj razvita gorenjska občina. Ne izstopa samo po razvitosti, beleži tudi odlične rezultate na področju zdravja prebivalcev. Otroci in mladostniki te občine so v slovenskem prostoru najbolj gibalno učinkoviti, med njimi je tudi najmanj prekomerno hranjenih. Vzgoja za zdrav življenjski slog v obdobju otroka in mladostnika je seveda najbolj racionalna in smiselna. K temu Občina Žiri kot plačnik zdravstvene športne vzgoje v osnovni šoli pomembno prispeva. Da tudi starši otrok in mladostnikov ter drugi odrasli v Žireh dobro skrbijo za svoje zdravje, nam nakazujejo dobri kazalniki na področju prehranjenosti odraslih in pa zelo dober odziv na Žirfit – testiranje telesnih zmogljivosti odraslih prebivalcev. Da je skrb za zdravje Žirovcem blizu, nam kaže tudi odlična odzivnost v presejalne programe na področju raka, ki je precej nad slovenskim povprečjem in tudi nad ciljno 70 % vrednostjo.

Občina prepoznava zdravje kot pomemben dejavnik za razvoj in napredek, zato to področje vključuje v občinsko razvojno strategijo, začrtane aktivnosti spremlja in evalvira. Skrbi za dobro dostopnost do zdravstvenega varstva, prebivalci imajo na voljo tri zdravnike družinske medicine, pediatra, pa tudi psihiatra. Občina ima celostno prometno strategijo, poudarek daje trajnostni mobilnosti in osveščanju najmlajših o pomenu lokalne samooskrbe. Posebne skrbi  so deležne ranljive skupine prebivalcev, še zlasti otroci s posebnimi potrebami. Je starosti prijazna občina, za preprečevanje in zmanjševanje zasvojenosti pa je v letu 2020 ustanovila LAS za zdravje.

Podrobnejše informacije najdete na naslednji povezavi.

Več o kazalnikih zdravja v občini Žiri najdete na tej povezavi.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na prim. Alenko Hafner, dr. med. (alenka.hafner@nijz.si).