Z znanjem do boljšega zdravja

Ob osmem marcu ženskam vseh starosti čestitamo in voščimo vse dobro!

08. 03. 2018
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) se posvečamo raziskovanju in ozaveščanju strokovnjakov in javnosti o problematiki nasilja nad ženskami z vidika vplivov na zdravje in kakovost življenja. Na to temo predavamo, izvajamo izobraževanja za druge zdravstvene strokovnjake, sodeljemo pri projektih z vladnimi in nevladnimi organizacijami, sodelovali smo pri oblikovanju smernic za zdravstvene strokovnjake.

Da pa bi nekoč res lahko z zadovoljstvom praznovale in praznovali, opozarjamo javnost na pomemben vidik vsakdanjega življenja žensk in njihovega zdravja: izkušnje nasilja, spolnega nasilja in strukturne mizoginije.

Po ocenah Sveta Evrope je vsaj enkrat v odrasli dobi doživela nasilje ena petina do ena četrtina žensk, več kot ena desetina žensk pa je doživela spolno nasilje, ki je vključevalo uporabo sile (Hagemann-White s sod., 2006).

Zdravstveni strokovnjaki danes vedo, da ima nasilje nad ženskami poleg drugih številne negativne posledice za telesno in duševno zdravje, da povzroča vedenjske in čustvene motnje, med drugim kratkoročno in dolgoročno vpliva tudi na reproduktivno zdravje žensk.

Da bomo osmi marec nekoč res lahko z zadovoljstvom praznovale in praznovali, tudi v javnem zdravju glasno in jasno govorimo o nasilju nad ženskami, o zahtevi po ničelni toleranci do nasilja, ki se dogaja v družini ali pa v ustanovah, na delovnih mestih, v javni sferi, o nujnosti prepoznavanja strukturne mizoginije in njenega odpravljanja. Zmanjševanje pomena tovrstnih dejanj, omalovaževanje, prikrivanje storilcev in dogodkov, kazanje na žrtve in njihove domnevne lastnosti ali so-krivdo – vse našteto se danes razkriva kot del nedopustnega patriarhalnega odnosa do žensk. Kot pravi Judith L. Herman, psihiatrinja in avtorica, ki se posveča raziskovanju tram, incesta in nasilja nad ženskami: »Storilec vabi, da se postavimo na njegovo stran; želi le to, da ne bi nič naredili; sklicuje se na univerzalno željo, da ne bi videli, slišali in govorili o zlu. Žrtev, nasprotno, zahteva dejavno, aktivno podporo.« 

V zadnjem času izkušnje različnega nasilja, podrejanja in zlorab v modni in zabavni industriji, v vrhunskem športu in v političnih krogih v ZDA, Veliki Britaniji in EU razkrivajo ženske, ki so se jih brez njihovega dovoljenja intimno dotikali, jih v zameno za poklicne možnosti, napredovanja, vloge v filmih, nastope in podobno zahtevali spolne usluge, jih spolno nadlegovali in še in še. Bistveno je tudi to, da je bilo marsikatero početje znano tudi drugim, ki pa niso ukrepali ali so tovrstno početje »spregledovali« kot del normalnosti.

Ne pristajamo na tovrstno normalnost! Če to berete in ste doživeli katero od vrst spolnega nasilja, premislite, morda bi sodelovale pri akciji zbiranja zgodb o izkušnjah žensk v Sloveniji. Kot pravijo sodelavke projekta »#jaztudi« na uradni spletni strani www.jaztudi.si: »Nobenega dvoma ni, da imajo tudi ženske v Sloveniji tovrstne izkušnje in da so v svojem poklicnem življenju in v javni sferi doživljale, morda celo dolga leta in sistematično, poniževanja, nasilništvo, spolno nasilje in zastraševanje. Zdaj je čas, da končno spregovorimo. Vabimo vas, da nam poveste svoje izkušnje. To lahko storite bodisi anonimno, bodisi s polnim imenom in priimkom.«

Zgodbe jim lahko pošljete na email naslov zgodbe.jaztudi@gmail.com ali jih z njimi delite preko anonimnega obrazca.

Če doživljate ustrahovanje, spolno nadlegovanje ali telesno ali duševno nasilje, poiščite pomoč in podporo. V zdravstvenem sistemu se lahko zaupate osebnemu zdravniku, osebnemu ginekologu ali kakemu drugemu zdravstvenemu strokovnjaku. Poslušal vas bo, vas podprl in usmeril k nadaljnji pomoči.

Zdravstveni strokovnjaki sodelujemo pri preprečevanju nasilja in njegovem prepoznavanju za dobro žensk in s tem tudi v dobro družbe.