Z znanjem do boljšega zdravja

Novinarska konferenca na temo cepljenja

16. 10. 2014
Danes je Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana (UKCLJ) na Pediatrični kliniki UKCLJ organiziral novinarsko konferenco na temo cepljenja. Večina nalezljivih bolezni, s katerimi se srečujemo v današnjem času v Sloveniji, ima enostaven, nezapleten potek, ki v splošnem ne predstavlja tveganja za zdravje. Pozornost stroke je usmerjena v tiste nalezljive bolezni, pri katerih obstaja nevarnost širjenja in zahtevajo čimprejšnje ukrepanje, da se zmanjša število obolelih in v nalezljive bolezni, proti katerim obstaja cepljenje. Cepljenje dokazano zaščiti pred nalezljivimi boleznimi, saj se s higieno ne moremo popolnoma zaščititi pred okužbo niti s hrano pridobiti imunosti. Zaradi visokega deleža cepljenih otrok se v Sloveniji nekatere nalezljive bolezni ne pojavljajo več ali pa se je njihovo število bistveno znižalo. Tako se ne srečujemo več z obolelimi otroki, priključenimi na dihalno napravo zaradi paralize dihalnih mišic, ki bi jo povzročil virus otroške paralize, ne vidimo več otrok, ki bi se dušili zaradi davice, ali otrok z možgansko okvaro zaradi ošpic.

O pomenu cepljenja so na novinarski konferenci spregovorili strokovnjaki iz različnih zdravstvenih organizacij: Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Slovenskega zdravniškega društva Združenja za pediatrijo, RSK za pediatrijo in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Strokovne argumente in s podatki podprte informacije so predstavili:

  • doc. dr. Janez Primožič, dr. med., svetnik, predsednik RSK za pediatrijo;
  • prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana;
  • prim. izr. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. med., predstojnica Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje;
  • dr. Vesna Plevnik Vodušek, dr. med., Združenje za pediatrijo SZD;
  • prim. Mojca Brecelj Kobe, dr. med., vodja pedopsihiatričnega oddelka in Centra za avtizem Pediatrične klinike UKC Ljubljana;
  • asist.mag. Marko Pokorn dr.med., vodja oddelka za otroke, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja in
  • prof. dr. Rajko Kenda, dr. med., strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana.
Njihove glavne poudarke najdete v sporočilu za medije