Z znanjem do boljšega zdravja

November – mesec preprečevanja zasvojenosti

09. 11. 2016
V Sloveniji je mesec november čas, ki je namenjen intenzivnejšemu pogovoru o drogah in zasvojenostih ter reševanju težav, ki jih povzročajo posamezniku in družbi.

Zasvojenost se ne nanaša le na zlorabo dovoljenih (alkohol, tobak, hlapne snovi) in nedovoljenih drog, ampak tudi druge oblike zasvojenosti, kot so zasvojenost z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (televizija, računalnik – internet, računalniške igrice, mobilni telefon,…), igrami na srečo, s hrano, z delom, z odnosi, s spolnostjo in še z drugim.

O zasvojenosti pri posamezniku govorimo, ko se določen vedenjski vzorec (npr. jemanje droge, brskanje po spletu,…) začne ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v njegovem življenju. Zasvojenost je bolezen, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici. Zasvojenost in z njo povezane posledice predstavljajo pomemben družbeni problem z mnogimi razsežnostmi.

Preventiva je eden ključnih pristopov, ki  pomagajo krepiti in izboljševati zdravje, kakovost življenja ter blaginjo posameznika in skupnosti. Najbolj učinkovita je, če so je deležni že otroci in mladostniki in če se izvaja skozi vsa življenjska obdobja.

Čeprav so aktivnosti v okviru meseca preprečevanja zasvojenosti usmerjene predvsem v preprečevanje različnih oblik zasvojenosti in na prepoznavanje vzorcev tveganega vedenja, ki lahko vodijo v razvoj različnih zasvojenosti, pa ne smemo pozabiti na pomen in krepitev kakovostnih ter dostopnih programov obravnave, zdravljenja in rehabilitacijie, ki so namenjeni zasvojenim in njihovim svojcem za zmanjševanja bremena, ki ga za posameznika in družbo predstavlja zasvojenost.

Na informacijskem panoju so v preddverju OE NIJZ Kranj predstavljene informacije o mesecu preprečevanja zasvojenosti in akcije, ki potekajo.


IZPOSTAVLJAMO

Vseslovensko akcijo Šofer 0,0 - Slovenija piha 0,0

Leto 2015 so slovenske ceste zaznamovale prometne nesreče, ki so terjale več smrtnih žrtev, po uspešnem letu 2014 pa se je v letu 2015 ponovno povečal tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Zato vse udeležence v prometu pozivamo, da pred in med vožnjo ne uživajo alkoholnih pijač in drugih psihoaktivnih snovi, da upoštevajo dejstvo, da alkohol v organizmu ostane tudi do 12 ur in več po zaužitju, odvisno od količine zaužite pijače, ter da se tudi kot pešci in kolesarji v promet vključujejo s trezno glavo in upoštevajo cestnoprometna pravila.

Od 4. do 13. novembra 2016 bo na slovenskih cestah potekala akcija nadzora vožnje pod vplivom alkohola. Glavni namen akcije je zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov, a obenem tudi nagraditi tiste, ki spoštujejo pravila in za volan ne sedejo pod vplivom različnih substanc.

(Akcijo izvajajo Policija, Javna agencija RS za varnost prometa, inšpekcijske službe, strokovne institucije in nevladne organizacije in Ministrstvo za zdravje v okviru Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022.) 

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje RS


Otroci za varnost v prometu

Na Območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj bomo že tretje leto zapored, v okviru aktivnosti, ki jih izvajamo na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola, izvedli preventivno akcijo “Otroci za varnost v prometu”. Preventivna akcija je lep primer medsektorskega povezovanja in sodelovanja šolstva, zdravstva in policije. Poteka v dveh fazah in sicer na začetku vsakega šolskega leta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravi likovni natečaj za osnovne šole na temo alkohola in prometa. Pod vodstvom mentorjev otroci izdelajo likovne izdelke s ključnimi sporočili. V mesecu novembru, najpogosteje okoli martinovega, območne enote NIJZ skupaj s šolami in predstavniki policije organizirajo ulično akcijo. Ulična akcija poteka tako, da policisti na izbrani lokaciji ustavijo voznika, opravijo kontrolo dokumentov, potem pa k vozniku, v spremstvo policista, pristopi otrok  in vozniku podari otroški izdelek iz natečaja (risbico s sporočilom) in zloženko o alkoholu ter mu zaželi srečno in varno vožnjo. S preventivnim programom želimo na izviren način opozoriti na nezdružljivost pitja alkohola in vožnje.


Infografike: