Moj življenjski slog

November - mesec preprečevanja zasvojenosti

03. 11. 2016
Različne oblike zasvojenosti in z njimi povezane posledice predstavljajo resen problem sodobne družbe. V Sloveniji je mesec november čas, ko želimo osveščati o zasvojenosti, spodbujati k dialogu in reševanju problemov ter poudariti pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti.


Ob besedi zasvojenost navadno pomislimo na zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog, vendar pa ima zasvojenost večjo razsežnost. Poleg tako imenovanih kemičnih zasvojenosti ali zasvojenosti s psihoaktivnimi substancami, med katere sodijo alkohol, tobak, zdravila, prepovedane droge, poznamo tudi ne-kemične ali vedenjske zasvojenosti, med katere uvrščamo zasvojenost z igrami na srečo, pornografijo, hrano, odnosi, delom, nakupovanjem in tudi novodobnimi tehnologijami.

Preventivne aktivnosti so eden ključnih pristopov, ki  pomagajo krepiti in izboljševati zdravje, kakovost življenja ter blaginjo posameznika in skupnosti. Preventiva je najbolj učinkovita, če se izvaja že od otroštva in mladostništva dalje skozi vsa življenjska obdobja. V Sloveniji se izvajajo številni učinkoviti preventivni programi, dostopni vsem (še posebej ranljivim) skupinam prebivalstva.

Povezane vsebine: