Z znanjem do boljšega zdravja

November je mesec preprečevanja zasvojenosti

22. 11. 2017
Mesec november je čas, ko želimo osveščati o zasvojenosti, njenih posledicah, spodbujati k dialogu, k medinstitucionalnem sodelovanju in reševanju problemov. Predvsem pa tudi poudariti pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti.

Pri preprečevanju raznih oblik zasvojenosti imajo ključno vlogo starši in drugi pomembni odrasli, ki imajo na otroka pomemben vpliv in tudi možnost, da otroka usmerjajo in mu pomagajo. Otroci potrebujejo jasna sporočila, jasne vrednote, meje in jasne usmeritve pri tem kaj in koliko se od njih pričakuje in na kakšen način se to lahko doseže.

Odgovornost imajo poleg staršev tudi druge pomebne inštitucije (kot so šole, Centri za socialno delo,..), ki lahko pomembno vplivajo na otroke, usmerijo starše in jim tako pomagajo in s tem preprečijo razvoj zasvojenosti.

Odgovornost odraslih je, da omogočimo otroku varno odraščanje, saj otroci oz. mladostniki potrebujejo zunanjo motivacijo za spremembe, kar lahko izvedejo starši, šole, CSD, policija, sodišče,..