Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

ZDRAVSTVENI SODELAVEC III - m/ž

Center za zgodnje odkrivanje raka, program SVIT razpisuje 1 prosto delovno mesto. Delo se bo opravljalo v klicnem centru programa SVIT v Tehnološkem parku v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • organiziranje in izvajanje tehnično-administrativnih del;
  • priprava in kontrola podatkov s področja delovanja NIJZ in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
  • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja delovanja NIJZ – priprava različnih analiz in poročil;
  • sodelovanje pri strokovnih in razvojnih nalogah z drugimi zaposlenimi;
  • izvajanje nalog  skladno s programom dela;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: V. stopnja izobrazbe: tehnik zdravstvene nege (zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra) oz. V. stopnja izobrazbe sorodne smeri;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami– osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

Zaželeno:

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje Word-a in Excel-a;

Zaželene delovne izkušnje: vsaj 1 letne delovne izkušnje iz zdravstvenega varstva s področja gastroenterologije in onkologije;

Zaželeno znanje tujih jezikov: dobro znanje angleškega jezika.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev oziroma do 1. 8. 2022 z dvomesečnim poskusnim delom za nadomeščanje začasno odsotne zaposlene.

Ob prijavi priložite potrdilo o doseženi izobrazbi in obvezno navedite "ZA RAZPIS ZDR.SODELAVEC III-SVIT ".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 6. 10. 2021 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »ZA RAZPIS ZDR.SODELAVEC III-SVIT« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 6. 10. 2021.