Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto:

ZDRAVSTVENI SODELAVEC III  - M/Ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • organiziranje in izvajanje tehnično-administrativnih del;
  • priprava in kontrola podatkov s področja delovanja NIJZ in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
  • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja delovanja NIJZ – priprava različnih analiz in poročil;
  • sodelovanje pri strokovnih in razvojnih nalogah z drugimi zaposlenimi;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, računalniško oblikovanje – osnovno; delo s preglednicami, delo z bazami podatkov – zahtevno.

Nudimo:

DELOVNO RAZMERJE BO SKLENJENO ZA DOLOČEN ČAS 18 MESECEV Z 2 MESEČNIM POSKUSNIM DELOM. PREDNOST IMAJO KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI PRI VNOSU IN LOGIČNI KONTROLI PODATKOV. ŽELENA IZOBRAZBA: V. STOPNJA ZDRAVSTVENE, EKONOMSKE ALI ADMINISTRATIVNE SMERI. KANDIDATI MORAJO OB PRIJAVI OBVEZNO PRIPISATI "ZA RAZPIS ZPC".    

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »za razpis ZPC«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 7. 12. 2019.