Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveni sodelavec II - (m/ž) – (pripravnik diplomirani dietetik / dipl. inž. živilstva in prehrane)

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

ZDRAVSTVENI SODELAVEC II - (M/Ž) – (PRIPRAVNIK DIPLOMIRANI DIETETIK / DIPL. INŽ. ŽIVILSTVA IN PREHRANE) - 1 PROSTO MESTO

Center za proučevanje in razvoj zdravja (CPRZ) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

 

Vaše delo bo obsegalo: (pripravništvo)

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • vodenje evidenc podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska izobrazba (1. bolonjska stopnja); visokošolska strokovna (prejšnja);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami; računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov; osnovno.

Zahtevane delovne izkušnje: /

 

Zaželena dodatna znanja:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska izobrazba (1. bolonjska stopnja); visokošolska strokovna (prejšnja), smer Dietetika (dipl. dietetik/ dipl. inž. živilstva in prehrane);

Zaželeno znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika.

 

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja in dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 6 mesecev (za čas trajanja pripravništva). Razpisujemo 1 prosto mesto v Centru za proučevanje in razvoj zdravja, za opravljanje pripravništva za poklic dietetik v zdravstveni dejavnosti. Zaželeno poznavanje računalniških programov za načrtovanje prehrane. Od kandidatov pričakujemo sposobnost za timsko delo, samostojnost, samoiniciativnost ter pozitivno naravnanost.

Ob prijavi obvezno priložite potrdilo o doseženi izobrazbi s pripisom za razpis »ZDR.SOD. II -  ŽIV. IN PREH. -PRIPRAVNIK«.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 1. 12. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom, potrdilo o doseženi izobrazbi, s pripisom za razpis: »ZDR. SOD. II – ŽIV. IN PREH.-PRIPRAVNIK« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si 

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 1. 12. 2022.