Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveni sodelavec II - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Zdravstveni sodelavec II - m/ž.

Zdravstveni sodelavec II  - m/ž           

Vaše delo bo obsegalo:

-     izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;

-     vodenje evidenc podatkov s področja delovanja NIJZ;

-     sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;

-     sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ in zunanjimi sodelavci;

-     samostojnost pri delu;

-     ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih;

-     izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;

-     opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Področje izobrazbe (KLASIUS-P): Poslovne in upravne vede; Družbene vede

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – zelo dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov – zahtevno, računalniško oblikovanje – osnovno.

Zahtevane del. izkušnje: 2 leti

Nudimo:

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom (možnost podaljšanja za nedoločen čas). Zahtevane izkušnje z vodenjem tajništva in podpore poslovnim procesom; kompetence za delo s preglednicami in urejevalniki besedil; komunikativnost, samostojnost in samoiniciativnost, pozitivna naravnanost. Naloge: vodenje tajništva, administrativna podpora zastopnici pacientovih pravic, zbiranje in urejanje zdravstvenih statističnih podatkov.

Ob prijavi obvezno navedite: »ZDRAVSTVENI SODELAVEC II«

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 16. 11. 2019.