Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveni analitik I - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

ZDRAVSTVENI ANALITIK I - M/Ž

Center za informatiko v zdravstvu (CIZ) na lokaciji Tehnološki park v Ljubljani (Center za zgodnje odkrivanje raka (CZOR) - program SVIT) razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

 

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
 • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
 • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
 • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ in zunanjimi sodelavci;
 • samostojnost pri delu;
 • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
 •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
 •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

 

Zahtevani pogoji:

 • zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska izobrazba (1. bolonjska stopnja); visokošolska strokovna (prejšnja);;
 • zahtevane delovne izkušnje: najmanj 2 leti;
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; delo z bazami podatkov; poznavanje operacijskih sistemov, poznavanje računalniških omrežij – zahtevno, računalniško oblikovanje – osnovno.
 • tuji jeziki: zelo dobro znanje angleškega jezika;
 • vozniški izpit: B kategorije.

 

Zaželena dodatna znanja:

 • zaželena pokl./strok.izobrazba: diplomirani inženir računalništva in informatike (VII/1) oz. visokošolska izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska strokovna (prejšnja) stopnja izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence;
 • poznavanje operacijskih sistemov Windows, Linux;
 • izkušnje s področja dela s podatkovnimi bazami;
 • izkušnje pri zagotavljanju IT podpore končnim uporabnikom,
 • prednost so izkušnje na področju virtualizacijske platforme VMware.

Pričakujemo osebo, ki je zanesljiva pri delu ter natančno in strukturirano opravi svoje delo, ima motivacijo za nenehno učenje in nadgrajevanje znanja in sposobnost delovanja v ekipi.

 

Nudimo:

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom. Delovni čas od ponedeljka do petka, popoldanska in med vikendi deljena pripravljenost za urgentno IT podporo.

Vaše delo bo obsegalo skrb za delovanje »SVIT IT aplikacije«, uvažanje baz ciljne populacije, priprava potrdil za izvajalce, delo s podatkovno bazo, priprava poročil in kazalnikov, IT tehnična in aplikativna podpora za interne uporabnike, oddaljena podpora pri uporabi aplikacije za zunanje kolonoskopiste in patologe, testiranje in sodelovanje pri razvoju novih funkcionalnosti osrednje aplikacije, upravljanje nadzornih sistemov merilnih naprav, sistemov za nadzor gibanja in dostopov. Sodelovanje pri analizah, razvoju in testiranju funkcionalnosti obstoječe in nove programske opreme, priprava planov nabav in razvoja informacijskih sistemov in tehnologij.

Ob prijavi priložite potrdilo o doseženi izobrazbi in obvezno navedite " ZA RAZPIS ZDR. ANALITIK I - SVIT ". K vlogi priložite največ 2 datoteki v PDF obliki.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 18. 1. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »ZA RAZPIS ZDR. ANALITIK I - SVIT«) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 18. 1. 2022