Z znanjem do boljšega zdravja

Višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI - M

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj (OE KR), Enota za Nenalezljive bolezni, razpisuje 1 prosto delovno mesto v Kranju.

 

Vaše delo bo obsegalo:

 • organiziranje in izvedba nalog s področja delovanja NIJZ;
 • sodelovanje pri pripravi programov in načrtov ter poročil;
 • zbiranje in urejanje gradiva,
 • priprava osnutkov in predlogov načrtov in poročil s področja delovanja NIJZ;
 • izvajanje administrativnih opravil;
 • vodenje in usklajevanje evidenc s področja delovanja NIJZ;
 • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
 • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

 

Zahtevani pogoji:

 • zahtevana pokl./strok.izobrazba: višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba (prejšnja) VI stopnja;
 • zahtevane delovne izkušnje: /;
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov – osnovno.

 

Zaželena dodatna znanja:

 • zaželena pokl./strok.izobrazba: višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba (prejšnja) VI stopnja družboslovne smeri – ekonomska, administrativna, upravna oz. izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence;
 • delovne izkušnje s področja administrativno tehničnih del;
 • poznavanje programa za upravljanje in arhiviranje dokumentacije;
 • opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom;
 • znanje angleškega jezika.

 

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev s trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo dolgoročnejšega sodelovanja.

Delo bo obsegalo evidentiranje prejete in odposlane dnevne pošte, razporejanje pošte, naročanje pisarniškega, sanitarnega in sanitetnega materiala za OE, distribucija materiala na teren, priprava internih zahtevkov in naročilnic, pisanje zapisnikov sestankov, nudenje administrativne pomoči zastopniku pacientovih pravic, šifriranje splošnega dela poškodb pri delu, priprava letnih poročil za reševalno postajo, bolnišnično dejavnost ter upravljanje z dokumentarnim gradivom in urejanje arhiva. Zaželen je opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Zaželeno znanje angleškega jezika in poznavanje programa za upravljanje in arhiviranje dokumentacije ter desetprstno slepo tipkanje.

Pričakujemo osebo, ki je zanesljiva pri delu ter natančno in strukturirano opravi svoje delo, ima motivacijo za nenehno učenje in nadgrajevanje znanja, sposobnost delovanja v ekipi.

Kandidati morajo ob prijavi priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi ter obvezno pripisati "ZA RAZPIS VIŠJI STROK. SOD. VI- OE KR".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 25. 11. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »ZA RAZPIS VIŠJI STR. SOD. VI-OE KR«) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 25. 11. 2022.