Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 (I) - m/ž (Ljubljana)

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 (I)- m/ž (Ljubljana).

Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 (I)- m/ž (Ljubljana)

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje, organiziranje in koordiniranje zahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava predloga programa dela na posameznem področju;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • izvajanje vseh nalog na upravno-poslovnem področju zavoda;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 1.stopnje (VII/1), visokošolska (prejšnja)

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – zelo dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov – zahtevno.

Nudimo:

Nudimo delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas s trimesečnim poskusnim delom. Delo bo potekalo v Ljubljani, na lokaciji Trubarjeva 2, v Službi za komuniciranje.

Naloge: grafična obdelava in priprava materialov za tisk; samostojno oblikovanje publikacij, tiskovin, oglasov, adaptacij materialov, itd.; samostojna obdelava in priprava fotografij. Zahtevano občutek za design in estetiko odlično poznavanje Adobe programov (Indesign, Illustrator, Photoshop), Word in Excell. Prednost predstavlja poznavanje ostalih prosto dostopnih programov za oblikovanje, programov za pripravo video vsebin in animacij (Premierpro, Aftereffects, Google Web Designer).

Kandidati z izkušnjami na teh področjih bodo imeli pri izboru prednost.

Kandidati naj ob prijavi obvezno navedejo pripis: »ZA RAZPIS_PR NIJZ«.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom (s pripisom: »ZA RAZPIS_PR NIJZ«) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 14. 11. 2019.