Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec VII/2 (II) - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (II) - m/ž.

Strokovni sodelavec VII/2 (II) - m/ž

Delo se bo opravljalo v Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja (CUPPKZ). Razpisujemo 1 delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje, organiziranje in koordiniranje zahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava programa dela na posameznem področju;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje– osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: vsaj 2 leti.

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) družboslovne ali zdravstvene smeri;

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega in drugega svetovnega jezika;

Zaželeno računalniško znanje: zahtevnejše znanje računalniških programov Word in Excel;

Zaželene delovne izkušnje in lastnosti: zaželene delovne izkušnje in reference s področja dela na projektih (na podobnih nalogah in delovnih mestih), z razvojno-raziskovalnim delom, kvalitativnim raziskovanjem ter izkušnjami in sposobnostjo za timsko delo, s komunikacijskimi in drugimi veščinami, samostojnostjo in samoiniciativnostjo.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 11 mesecev, za čas nadomeščanja odsotne zaposlene, do 19. 7. 2022, s trimesečnim poskusnim delom.

Podrobnejši opis dela:

Delo je na projektu dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS): koordinacija projekta po navodilu vodje projekta (npr. priprava zapisnikov, poročil, dokumentov, organizacija in spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti, sodelovanje z ministrstvom za zdravje, sodelovanje in komunikacija z notranjimi službami, z vodjo projekta in projektnim timom itd.) ter razvojno-raziskovalno in implementacijsko delo na področju zdravstvene pismenosti. sodelovanje v projektni skupini; opravljanje drugih projektnih aktivnosti podobne zahtevnosti.

Zaposlitev se financira iz projekta ZaPiS. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in na NIJZ poteka od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2022. naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 27. 7. 2021 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »ZA RAZPIS STROK. SOD. VII/2 (II) - ZaPis« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 27. 7. 2021.