Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž.

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Delo se bo opravljalo v Službi za splošne zadeve (Kadrovska služba). Razpisujemo 1 delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje, organiziranje in koordiniranje najzahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava programa dela na posameznem področju;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: vsaj 6 let.

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: mag. prava (2. bol. st) oziroma univ. dipl. pravnik (po prejšnjem izobraževalnem sistemu);

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega in drugega svetovnega jezika;

Zaželeno računalniško znanje: zahtevnejše znanje računalniških programov Word, Excel, poznavanje programov za vodenje kadrovskih evidenc;

Zaželene delovne izkušnje: s področja kadrovske službe v javnem sektorju.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo obsegalo: priprava razpisov za zaposlitev, priprava pogodb o zaposlitvi in ostalih aktov povezanih z zaposlitvijo, zbiranje in obdelovanje dokumentacije v sistemu Kadrovska evidenca, organizacija zdravniških pregledov ter priprava statističnih poročil za področje kadrovske službe. Priprava ostalih pravnih dokumentov v kadrovski službi iz področja delovno pravne zakonodaje ter sodelovanje z drugimi službami in področji (pravna služba, finančno računovodska služba). Podpora zaposlenim s področja delovno pravne zakonodaje.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 8. 7. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »ZA RAZPIS STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - KS«) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 8. 7. 2020.