Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec (javna naročila, kakovost, varno delo) VII/1- m/ž (lokacija del. mesta: OE Celje)

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec (javna naročila, kakovost, varno delo) VII/1- m/ž (lokacija del. mesta: OE Celje).

Strokovni sodelavec (javna naročila, kakovost, varno delo) VII/1- m/ž (lokacija del. mesta: OE Celje)

Vaše delo bo obsegalo:

  • organiziranje zahtevnejših nalog  na področju javnih naročil / kakovosti / varnega dela ali drugih splošnih področjih;
  • sodelovanje pri pripravi programa dela na področju javnih naročil / kakovosti / varnega dela ali drugih splošnih področjih
  • izvajanje nalog  skladno s programom dela;
  • priprava in vodenje postopkov na področju javnih naročil / kakovosti / varnega dela ali drugih splošnih področjih,
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Področje izobrazbe (KLASIUS-P):

Podrobnejši opis (neobvezno):

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov – osnovno.

Zahtevan vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom. Izvajanje nalog na področju vzdrževanja: priprava specifikacij za JR za izvajalce vzdrževalnih del; nabava osnovnih sredstev; organizacija selitev;  koordinacija vzdrževanja in popravil; urejanje voznega parka; skrbnik izvajalskih pogodb; urejanje nepremičnin; nadzor nad investicijami; urejanje odškodninskih zahtevkov v povezavi s premoženjem NIJZ; druge naloge v povezavi s tehničnimi zadevami, povezanimi z NIJZ.

Ob prijavi obvezno navedite: »STROKOVNI SODELAVEC VII/1_OE CE«

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 5 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 16. 9. 2019.