Z znanjem do boljšega zdravja

Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž

NIJZ, Center za zgodnje odkrivanje raka, program SVIT razpisuje 1 prosto delovno mesto. Delo se bo opravljalo v Tehnološkem parku v Ljubljani.

 

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • zahtevnejša priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
  • sodelovanje pri pripravi programov na ravni organizacijske enote;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
  • samostojnost pri delu;
  • delo v timu;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: V. stopnja izobrazbe: tehnik zdravstvene nege (zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra) in opravljen strokovni izpit za poklic tehnik zdravstvene nege oz. srednja medicinska sestra;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; Računalniško oblikovanje; Delo z bazami podatkov – osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

 

Zaželeno:

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje Word-a in Excel-a;

Zaželene delovne izkušnje: vsaj 1 letne delovne izkušnje iz zdravstvenega varstva s področja kolonoskopije, raka in poznavanje zdravil;

Zaželeno znanje tujih jezikov: dobro znanje angleškega jezika.

 

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja in dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev, z dvomesečnim poskusnim delom z možnostjo dolgoročnejšega sodelovanja.

Kandidati predložijo potrdilo o strokovni usposobljenosti na ožjem strokovnem področju: Specialna znanja s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v primarnem zdravstvu, ki ga izda Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. V kolikor kandidati še nimajo navedenih specialnih znanj, jih morajo pridobiti tekom zaposlitve na NIJZ v roku 1 leta.

Ob prijavi priložite potrdilo o doseženi izobrazbi, strokovnem izpitu ter potrdilo o Specialnih znanjih ter obvezno navedite "ZA RAZPIS SMS S SPEC.ZNANJI-CZOR ".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 30. 9. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom in potrebnimi potrdili (s pripisom: »ZA RAZPIS SMS S SPEC.ZNANJI-CZOR« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 30. 9. 2022.