Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitarni inženir II – pripravnik (m/ž) – OE Maribor

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

SANITARNI INŽENIR II – PRIPRAVNIK  (M/Ž) – OE MARIBOR

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor, Enota za nalezljive bolezni in Enota za nenalezljive bolezni razpisuje 2 prosti delovni mesti v Mariboru.

 

Vaše delo bo obsegalo: (pripravništvo)

  • izvajanje dela s področja delovanja NIJZ;
  • priprava in kontrola podatkov s področja delovanja NIJZ in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
  • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja delovanja NIJZ – priprava različnih analiz in poročil;
  • izvajanje strokovnih in razvojnih nalog z drugimi zaposlenimi;
  • sodelovanje pri organizaciji strokovnega dela in poslovanja oddelka;
  • skrbništvo nad  računalniško in drugo opremo;
  • sodelovanje pri pripravi programa dela;
  • izvajanje nalog  skladno s programom dela;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • opravljanje drugih del po nalogu oziroma navodilih neposredno nadrejenih.

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) sanitarne smeri,

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami; računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov; osnovno.

Zahtevane delovne izkušnje: /

 

Zaželena dodatna znanja:

Zaželeno aktivno znanje angleškega jezika.

 

Nudimo:

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 6 mesecev (za čas trajanja pripravništva). Razpisujemo 2 prosti mesti za opravljanje pripravništva za sanitarnega inženirja in sicer na Območni enoti v Mariboru. Eno delovno mesto v Enoti za nalezljive bolezni in eno mesto v Enoti za nenalezljive bolezni. Od kandidatov pričakujemo sposobnost za timsko delo, zanesljivost, natančnost, odgovornost, samoiniciativnost ter pozitivno naravnanost.

Ob prijavi obvezno priložite potrdilo o doseženi izobrazbi s pripisom za razpis »SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK – MB«.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 29. 9. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi, s pripisom za razpis: »SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK – MB« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si 

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Ob prijavi obvezno navedite "Za Razpis Sanitarni inženir II – Pripravnik- MB".

Možnost prijave do 29. 9. 2022.