Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitarni inženir II - pripravnik - m/ž - 3 delovna mesta

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Sanitarni inženir II - pripravnik - m/ž -3 delovna mesta.

Sanitarni inženir II - pripravnik  - m/ž - 3 delovna mesta

Vaše delo bo obsegalo:

  • samostojno izvajanje zahtevnih nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • zahtevnejša priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
  • sodelovanje pri pripravi programov na ravni organizacijske enote;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
  • samostojnost pri delu;
  • delo v timu;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) sanitarne smeri, visokošolska (prejšnja) dipl. san. inž.

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, računalniško oblikovanje - osnovno

Zahtevane delovne izkušnje: /

Vozniški izpit: /

Nudimo:

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 6 mesecev (za čas trajanja pripravništva). Od kandidatov pričakujemo sposobnost za timsko delo, samostojnost, samoiniciativnost ter pozitivno naravnanost. Razpisujemo 3 prosta delovna mesta za pripravnike v Ljubljani.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom (s pripisom: »SANITARNI INŽENIR II – PRIPRAVNIK«) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 13. 2. 2020.