Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitarni inženir II – pripravnik (m/ž) - 28 prostih mest

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

SANITARNI INŽENIR II – PRIPRAVNIK  (M/Ž) - 28 PROSTIH MEST

LJUBLJANA (9X), CELJE (3X), KOPER (2X), KRANJ (2X), MARIBOR (2X), NOVA GORICA (2X), RAVNE NA KOROŠKEM (3X), MURSKA SOBOTA (2X), NOVO MESTO (3X).

 

Vaše delo bo obsegalo: (pripravništvo)

  • izvajanje dela s področja delovanja NIJZ;
  • priprava in kontrola podatkov s področja delovanja NIJZ in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
  • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja delovanja NIJZ – priprava različnih analiz in poročil;
  • izvajanje strokovnih in razvojnih nalog z drugimi zaposlenimi;
  • sodelovanje pri organizaciji strokovnega dela in poslovanja oddelka;
  • skrbništvo nad  računalniško in drugo opremo;
  • sodelovanje pri pripravi programa dela;
  • izvajanje nalog  skladno s programom dela;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • opravljanje drugih del po nalogu oziroma navodilih neposredno nadrejenih.

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) sanitarne smeri,

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami; računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov; osnovno.

Zahtevane delovne izkušnje: /

 

Zaželena dodatna znanja:

Zaželeno aktivno znanje angleškega jezika.

 

Nudimo:

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 6 mesecev (za čas trajanja pripravništva). Razpisujemo 28 prostih mest za opravljanje pripravništva za sanitarne inženirje in sicer: Ljubljana (9x), Celje (3x), Koper (2x), Kranj (2x), Maribor (2x), Nova Gorica (2x), Ravne na Koroškem (3x), Murska Sobota (2x), Novo mesto (3x). Od kandidatov pričakujemo sposobnost za timsko delo, zanesljivost, natančnost, odgovornost, samoiniciativnost ter pozitivno naravnanost.

Ob prijavi obvezno priložite potrdilo o doseženi izobrazbi ter navedite kraj oz. lokacijo kamor se prijavljate s pripisom za razpis »SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK – (KRAJ)«.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 1. 12. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom, potrdilo o doseženi izobrazbi, s pripisom za razpis: »SANITARNI INŽENIR II - PRIPRAVNIK – (KRAJ)« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si 

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 1. 12. 2022.