Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitarni inženir II – m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Sanitarni inženir II – m/ž.

Sanitarni inženir II –   m/ž

Vaše delo bo obsegalo: (pripravništvo)

  • izvajanje dela s področja delovanja NIJZ;
  • priprava in kontrola podatkov s področja delovanja NIJZ in komuniciranje z zunanjimi sodelavci;
  • vzdrževanje in ažuriranje zbirk podatkov s področja delovanja NIJZ – priprava različnih analiz in poročil;
  • izvajanje strokovnih in razvojnih nalog z drugimi zaposlenimi;
  • sodelovanje pri organizaciji strokovnega dela in poslovanja oddelka;
  • skrbništvo nad  računalniško in drugo opremo;
  • sodelovanje pri pripravi programa dela;
  • izvajanje nalog  skladno s programom dela;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • opravljanje drugih del po nalogu oziroma navodilih neposredno nadrejenih.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) sanitarne smeri,

Zahtevana računalniška znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami; računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov; osnovno.

Zahtevane delovne izkušnje: /

Zaželena dodatna znanja:

Zaželeno znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika.

Zaželena računalniška znanja: zahtevnejše znanje MS Office, predvsem Word in Excel

Zaželeno ostala znanja: Izkušnje s področja zdravstvene ekologije ter statističnih obdelav podatkov

Zaželene lastnosti kandidata: odlične komunikacijske veščine, sposobnost za timsko delo, samostojnost, samoiniciativnost, pozitivna naravnanost.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta oz. do 30.09.2021 s trimesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v Centru za zdravstveno ekologijo (CZE) v Ljubljani. Delo bo obsegalo pripravo mnenj o vplivih prostorskih načrtov, planov in strategij na zdravje in počutje ljudi, urejanje dokumentacije, urejanje arhiva mnenj, komunikacija pri sprejemu in pošiljanju mnenj. 

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic Sanitarni inženir, s pripisom »  ZA RAZPIS SANITARNI INŽENIR II – CZE «.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 23. 9. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom,  potrdilom o doseženi izobrazbi ter potrdilom o opravljenem str. izpitu (s pripisom: »ZA RAZPIS SANITARNI INŽENIR II - CZE« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.  

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Ob prijavi obvezno navedite "Za razpis Sanitarni inženir II - CZE".

Možnost prijave do 23. 9. 2020.