Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III – m/ž - OE Maribor

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojno raziskovalni sodelavec iii – m/ž - oe Maribor.

Razvojno raziskovalni sodelavec iii – m/ž - oe Maribor

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor razpisuje 1 prosto delovno mesto v Mariboru.

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo;

Zahtevan strokovni izpit: opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno;

Zahtevano znanje tujih jezikov: /;

Zahtevane delovne izkušnje: opravljeno devetmesečno pripravništvo ali devet mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva.

Zaželeno:

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje računalniških programov Word, Excel in PowerPoint;

Zaželene delovne izkušnje: zaželeno je poznavanje področja preprečevanja zasvojenosti (kemičnih in nekemičnih) in svetovalnega dela z uporabniki ter delovne izkušnje s področja socialnovarstvenih programov;

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega jezika;

Zaželene lastnosti: komunikativnost, prijaznost, dobra organizacija dela, prilagodljivost različnim delovnim nalogam, samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost delovanja v timu.

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na področju izvajanja socialnovarstvenega programa CPO (Centra za preprečevanje odvisnosti) v Mariboru.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 2. 10. 2021 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi  ter potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva (s pripisom: "ZA RAZPIS RRS III - OE MB - CPO") na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si. V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.  

Možnost prijave do 2. 10. 2021.