Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost (SUPRD), razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

 

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov – osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

 

Zaželeno ostalo:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: mag. finančnih, družboslovnih, naravoslovnih smeri (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba finančnih, družboslovnih, naravoslovnih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) s smislom za finance in številke.

Zaželena rač. znanja: Zaželeno je zahtevnejše znanje računalniškega programa excel, ter dobro znanje word-a in powerpoint;

Zaželeno znanje tujega jezika: aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), kateri se uporablja na dnevni ravni pri sodelovanju s tujimi partnerji (odlična pisna angleščina zaradi vsakodnevne komunikacije s partnerji);

Zaželene osebne lastnosti kandidata: zelo dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, samostojnost pri delu, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

 

Zaželene delovne izkušnje na področju financ, vodenju projektov ter vodenju administracije na EU projektih (3RD Health Programme, EU4Health, Joint Actions, Horizon Europe,….), poznavanje F&T portala, projektnih orodij za spremljanje dela na projektu, sodelovanju pri prijavi na evropske razpise, pripravi finančnih poročil, amandmajev, aneksov, pogodb, organizacije dogodkov, vodenju večjega števila mednarodnih partnerjev (koncorcijev) ter izvajanje raznih administrativnih postopkov.

 

Nudimo:

Nudimo dinamično delo z veliko možnosti za samostojno upravljanje dela in nalog na pomembnih mednarodnih projektih na področju javnega zdravja. Veliko možnosti za osebni razvoj in osvojitev novih veščin na področju črpanja EU sredstev. Delovno razmerje se sklene za določen čas 31 mesecev oz. od 1.12. 2022 do 30. 6. 2025 za delo na EU projektih, s poskusnim delom tri mesece.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 25. 11. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »ZA RAZPIS RRS III – SUPRD-PROJEKTI« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 25. 11. 2022.