Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

Urad direktorja (UD) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII), ki vključujejo potrebna znanja in kompetence.

Zahtevane delovne izkušnje: /;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov; programiranje; poznavanje računalniških omrežij; poznavanje operacijskih sistemov – osnovno.

Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika.

 

Zaželena dodatna znanja:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: mag. družboslovnih smeri oz. univerzitetna izobrazba družboslovnih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII), zaželena smer: Komunikologija, Medijske in komunikacijske študije.

Zaželeno zahtevnejše znanje računalniških programov: Word, Excel, PowerPoint ter oblikovalskih programov.

Zaželeno znanje jezikov: aktivno znanje drugega svetovnega jezika in aktivno znanje drugega svetovnega jezika .

Zaželene delovne izkušnje: s področja komuniciranja v zdravstvu, kriznega komuniciranja, upravljanja komunikacijskih kampanj, digitalnega komuniciranja in drugih zahtevnejših komunikacijskih projektov ter poznavanja delovanja zdravstvenega sistema.

 

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 15 mesecev oz. najkasneje do 9.4.2023 za čas nadomeščanja začasno odsotne zaposlene, s trimesečnim poskusnim delom. Zaposlitev se financira iz projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid 19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Projekt se izvaja v okviru evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«.  

 

Dodaten opis delovnih nalog:

Delo bo obsegalo: komuniciranje z mediji in drugimi deležniki, načrtovanje in upravljanje komunikacijskih kampanj s poudarkom na digitalnem komuniciranju. Načrtovanje in izvajanje projektnih aktivnosti s področja komuniciranja in druge naloge s področja komuniciranja. 

Od kandidatov pričakujemo kreativnost, samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi, s pripisom "Za razpis RRS III - UD".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 15. 1. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »za razpis RRS III -UD« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si ).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Ob prijavi obvezno navedite "Za razpis RRS III -UD".

Možnost prijave do 15. 1. 2022