Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojni sodelavec - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

RAZVOJNI SODELAVEC - M

Center za informatiko v zdravstvu (CIZ) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • organizacijsko vodenje, planiranje,  koordiniranje in nadziranje razvojnih projektov;
  • opravljanje zahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava vsebinskih in finančnih planskih dokumentov, priprava potrebnih analiz in  poročil na področju dela;
  • sodelovanje s sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelav­cem;
  • sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: mag. računalništva in informatike, mag. inženir računalništva in informacijskih tehnologij, mag. inženir elektrotehnike ali mag. matematike (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba navedenih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) oz. enaka stopnja izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence.

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje;-osnovno. Delo z bazami podatkov; programiranje; poznavanje računalniških omrežij; poznavanje operacijskih sistemov – zahtevno.

Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika.

Zaželena dodatna znanja:

Zaželeno zahtevnejše znanje programiranja in izkušnje s področja sistemske administracije strežnikov in omrežij.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Dodaten opis delovnih nalog:

Prednost bodo imeli kandidati z odličnim poznavanjem DB Administracije v ORACLE okolju in dobrim poznavanjem administracije v okoljih MYSQL, FIREBIRD, MSSQL, POSTGRESQL. Kandidat potrebuje znanja za obvladovanje trinivojske arhitekture (SOA), znanje programskega jezika PL/SQL in JEE tehnologije, poznavanje podatkovnih baz ORACLE, DB2, MSSQL. Zaželeno je tudi poznavanje drugih ORACLE orodij (WAREHOUSE BUILDER, BI). Kandidat mora imeti izkušnje iz sistemske analize, konfiguriranja, odkrivanja in odpravljanja težav, testiranja ter dokumentiranja programske opreme, rešitev optimizacije in orkestracije storitev, priprave izpisov, dnevnikov ter nastavitve rutinskih del podatkovne baze.

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi, s pripisom "Za razpis Raz.sod.-DB Administrator".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 3.11 2021 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »Za razpis Raz.sod.-DB Administrator« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Ob prijavi obvezno navedite "Za Razpis Raz.sod.-DB Administrator".

Možnost prijave do 3. 11. 2021.