Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojni sodelavec - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojni sodelavec - m/ž.

Razvojni  sodelavec - m/ž

Finančno računovodska služba (FRS) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • organizacijsko vodenje, planiranje,  koordiniranje in nadziranje razvojnih projektov;
  • opravljanje zahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava vsebinskih in finančnih planskih dokumentov, priprava potrebnih analiz in  poročil na področju dela;
  • sodelovanje s sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelav­cem;
  • sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnja izobrazbe oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov - osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let;

Zahtevano znanje jezikov: zelo dobro znanje angleškega jezika.

Želena znanja:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnja izobrazbe ekonomske smeri: mag. ekonomskih ved, mag. poslovnih ved (VII/2). oz. univ. dipl. ekonomist (univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) oziroma enaka stopnja izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence;

Zaželene delovne izkušnje: s področja finančno-računovodske službe. Zaželene so izkušnje iz javnega sektorja, predvsem iz področja zdravstva;

Zaželena rač. znanja: poznavanje in uporaba računovodskega programa Vasco ter zahtevnejšo poznavanje programov MS Office;

Zaželeno (ostalo): poznavanje predpisov s področja računovodstva, revizije, standardov ter davčne zakonodaje;

Zaželene lastnosti kandidata za vodjo: odlične komunikacijske veščine in organizacijske kompetence, pozitivna naravnanost.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Dodaten opis delovnih nalog:

Delo se bo opravljalo v finančno-računovodski službi (FRS) v Ljubljani na Trubarjevi.

Glavne naloge delovnega mesta bodo zajemale: pomoč pri pripravi trimesečnih, polletnih in letnih izkazov poslovanja, spremljanje likvidnosti inštituta in priprava denarnega toka, pomoč pri pripravi in koordinacija mesečnih poročil (Ministrstvo za zdravje, DDV, AJPES, SURS in ostala poročila inštituta), pomoč pri pripravi letnega in polletnega poročila inštituta, usklajevanje glavne knjige in kontroliranje poknjiženih knjigovodskih listin, pomoč pri pripravi finančnega plana in rebalansa plana inštituta. Posodabljanje delovnih procesov ter spremljanje njihovih rezultatov, dajanje predlogov za spremembe v organizacijskem in vsebinskem smislu.

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi, s pripisom "ZA RAZPIS RAZ.SOD. - FRS".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 02. 10. 2021 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi s pripisom: »ZA RAZPIS RAZ.SOD.-FRS« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Ob prijavi obvezno navedite »ZA RAZPIS RAZ.SOD.-FRS«.

Možnost prijave do 02. 10. 2021.