Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojni sodelavec - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojni sodelavec - m/ž.

Razvojni sodelavec  - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

-     organizacijsko vodenje, planiranje, koordiniranje in nadziranje razvojnih projektov,

-     opravljanje zahtevnejših nalog na področju dela,

-     priprava vsebinskih in finančnih planskih dokumentov, priprava potrebnih analiz in poročil na področju dela,

-     sodelovanje s sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci,

-     spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelavcem,

-     sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela,

-     izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,

-     opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja..

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 400 Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, računalniško oblikovanje, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov,

programiranje, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov   – zahtevno

Nudimo:

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati z dobrim poznavanjem vodenja IKT projektov, znanja sistemske analize, priprave tehničnih specifikacij ter izkušnjami na področju sodelovanja s ponudniki IKT storitev in uporabniki informacijskih rešitev. Izobrazba: univ. dipl. inž. računalništva in informatike ali univ. dipl. inž. elektrotehnike ali univ. dipl. inž. matematike (ali drugih strok, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence). Kandidati morajo ob prijavi obvezno pripisati "za razpis E-ZDRAVJE".  

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 21 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »za razpis E-ZDRAVJE«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 8. 7. 2019.