Z znanjem do boljšega zdravja

Nacionalni promotor zdravja IV - pripravnik- m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Nacionalni promotor zdravja IV - pripravnik- m/ž.

Nacionalni promotor zdravja IV - pripravnik- m/ž

Center za proučevanje in razvoj zdravja (CPRZ) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • sodelovanje pri načrtovanju, razvoju, koordinaciji, izvajanju in vrednotenju razvojnih nalog, aktivnosti oz. programov s področja promocije zdravja in vzgoje za zdravje;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij javnega zdravja;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: dipl. socialni delavec (VII/1);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno.

Zaželena dodatna znanja:

Želeno aktivno znanje angleškega jezika.

Nudimo:

Pripravništvo za poklic socialnega delavca v zdravstveni dejavnosti. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 6 mesecev oz. za čas trajanja pripravništva. Ob prijavi obvezno navedite "ZA RAZPIS NPZ IV - SOC.DEL.- PRIPRAVNIK CPRZ".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 14. 2. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom (s pripisom: »ZA RAZPIS NPZ IV - SOC.DEL.- PRIPRAVNIK CPRZ« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 14. 2. 2020.