Z znanjem do boljšega zdravja

Diplomirana medicinska sestra s posebnimi znanji - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Diplomirana medicinska sestra s posebnimi znanji - m/ž.

Vaše delo bo obsegalo:

- samostojno izvajanje zahtevnih nalog in programov s področja delovanja NIJZ;

- zahtevnejša priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;

- izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;

- sodelovanje pri pripravi programov na ravni organizacijske enote;

- sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;

- samostojnost pri delu;

- delo v timu;

- izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;

- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja), zdravstvo (podrobneje neopredeljeno) alternativni poklic:

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo potekalo na območni enoti Koper. Zaželena so znanja in veščine s področja zdravstvenega sistema in cepljenja. Pri prijavi obvezno navedite: Razpis DMS OE KOPER.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 10 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom (s pripisom: DMS OE KOPER) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 10. 5. 2019.