Z znanjem do boljšega zdravja

Raziskovalna dejavnost ARRS

Na NIJZ izvajamo program razvoja in raziskovanja, ki obsega aplikativne raziskovalne in razvojne projekte, ki zagotavljajo napredek v izvajanju najvišje izvedenske (ekspertne) ravni ter oblikovanje usmeritev na posameznem področju dela. NIJZ vsako leto sodeluje v števlinih programih in projektih, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Za boljše upravljanje z omenjeni programi in projekti smo na NIJZ sprejeli dva pravilnika, ki urejata omenjeno področje in sicer: