Z znanjem do boljšega zdravja

Osebna izkaznica

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Osebna izkaznica

Javni zavod:Nacionalni inštitut za javno zdravje
Skrajšano ime:NIJZ
Angleško ime:National Institute of Public Health 
Sedež: Trubarjeva 2, Ljubljana
Telefon: + 386 1 2441 400 
Faks: + 386 1 2441 447 
Naslov za e-pošto:info@nijz.si
Matična številka: 6462642000 
IŠ za DDV: SI 44724535
Podračun NIJZ pri UJP:011006000043188
Odgovorna oseba:Milan Krek, dr. med., spec.


Organigram Inštituta je dostopen na naslednji povezavi.

Organizational chart is available here.