Organigram

Svet zavoda
Strokovni svet
Direktor
Urad direktorja
Center za proučevanje in razvoj zdravja
prim. prof. dr. Ivan Eržen
Center za nalezljive bolezni
izr. prof. dr. Maja Sočan
Center za zdravstveno ekologijo
Peter Otorepec
Center za zdravstveno varstvo
dr. Tit Albreht
Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja
Radivoje Pribaković Brinovec
Center za informatiko v zdravstvu
dr. Dalibor Stanimirović
Zdravstveno podatkovni center
Metka Zaletel
Center za zgodnje odkrivanje raka
Dominika Novak Mlakar
Območna enota CELJE
Območna enota KOPER
Območna enota KRANJ
Območna enota LJUBLJANA
Območna enota MARIBOR
Območna enota MURSKA SOBOTA
Območna enota NOVA GORICA
Območna enota NOVO MESTO
Območna enota RAVNE NA KOROŠKEM
Služba za splošne zadeve
Finančno-računovodska služba
Plansko-analitska služba
Služba za javna naročila
Služba za komuniciranje
Služba za preskrbo s cepivi
Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost

 

Datoteke: