Kdo smo

Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje najvišji organ, ki nadzira in usmerja njegovo delovanje. Sestavljajo ga:

Ime in priimek               Status predstavnika (ustanovitelja, zaposlenih,  občine, ZZZS)                      

prof. dr. Rok Tavčar

 predstavnik vlade RS,   predsednik sveta zavoda

dr. Marija Rogar 

predstavnica vlade RS
Matej Forte predstavnik vlade RS
Silva Duhpredstavnik vlade RS
mag. Ana Vodičarpredstavnica ZZZS 
mag. Suzana Jarcpredstavnica ZZZS 
An Galičičpredstavnik zaposlenih NIJZ

 

Vodstvo inštituta

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Milan Krek, dr. med., spec.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2,
1000 Ljubljana  
Telefon: +386 1 2441 400
Faks: +386 1 2441 447
E-pošta: info@nijz.si

NIJZ je organiziran v centralno enoto in območne enote ter skupne službe, ki so navedene v nadaljevanju.

Predstavitev notranje organizacijskih enot

Centralna enota (Trubarjeva cesta 2, Ljubljana):

 • Center za proučevanje in razvoj zdravja

Predstojnica: Ada Hočevar Grom

E naslov: ada.hocevar(at)nijz.si

 • Center za nalezljive bolezni

Predstojnik: Mario Fafangel

E naslov: mario.fafangel(at)nijz.si

 • Center za zdravstveno ekologijo

Predstojnik: Peter Otorepec

E naslov: peter.otorepec(at)nijz.si

 • Center za zdravstveno varstvo

Predstojnik: doc. dr. Tit Albreht

E naslov: tit.albreht(at)nijz.si

 • Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja

Predstojnik: Radivoje Pribaković Brinovec

E naslov: rade.pribakovic(at)nijz.si

 • Center za informatiko v zdravstvu

Predstojnik: dr. Dalibor Stanimirović

E naslov: dalibor.stanimirovic(at)nijz.si

 • Zdravstveno podatkovni center

Predstojnica: Metka Zaletel

E naslov: metka.zaletel(at)nijz.si

 • Center za zgodnje odkrivanje raka 

Predstojnica: dr. Dominika Novak Mlakar

E naslov: dominika.novak-mlakar(at)nijz.si

 • Center za komuniciranje

Predstojnik: Mitja Vrdelja

E naslov: mitja.vrdelja(at)nijz.si

 • Center Šola javnega zdravja

Predstojnik: prim. prof. dr. Ivan Eržen

E naslov: ivan.erzen(at)nijz.si

Območne enote:

 • Območna enota Celje, Ipavčeva ulica 18, Celje, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.

Skupne strokovne službe (Trubarjeva cesta 2, Ljubljana):

 • Služba za splošne zadeve
 • Finančno računovodska služba
 • Služba za javna naročila (Vojkovo nabrežje 4a, Koper)
 • Služba za preskrbo s cepivi
 • Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost
 • Pravno sistemska služba