Kdo smo

Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje najvišji organ, ki nadzira in usmerja njegovo delovanje. Sestavljajo ga:

 • Dr. Miha Skvarč

 • Blanka Česnik Wolf

 • Branko Bregar, član
 • Tomaž Rusimovič

 • Tatjana Čerin, članica

 • Nataša Čarman Korenjak, članica

 • Zoran Simonović, član (predstavnik zaposlenih)

Vodstvo inštituta

Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Nina Pirnat, dr. med., spec.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana  
Telefon: +386 1 2441 400
Faks: +386 1 2441 447
E-pošta: info@nijz.si

NIJZ je organiziran v centralno enoto in območne enote ter skupne službe, ki so navedene v nadaljevanju.

Predstavitev posameznih centrov in oddelkov

Centralna enota (Trubarjeva 2, Ljubljana):

 • Center za proučevanje in razvoj zdravja

Predstojnik: Ivan Eržen

E naslov: ivan.erzen(at)nijz.si

 • Center za nalezljive bolezni

Predstojnica: Maja Sočan

E naslov: maja.socan(at)nijz.si

 • Center za zdravstveno ekologijo

Predstojnik: Peter Otorepec

E naslov: peter.otorepec(at)nijz.si

 • Center za zdravstveno varstvo

Predstojnik: Tit Albreht

E naslov: tit.albreht(at)nijz.si

 • Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja

Predstojnik: Radivoje Pribaković Brinovec

E naslov: rade.pribakovic(at)nijz.si

 • Center za informatiko v zdravstvu

Predstojnik: Dalibor Stanimirović

E naslov: dalibor.stanimirovic(at)nijz.si

 • Zdravstveno podatkovni center

Predstojnica: Metka Zaletel

E naslov: metka.zaletel(at)nijz.si

 • Center za zgodnje odkrivanje raka 

Predstojnica: Dominika Novak Mlakar

E naslov: dominika.novak-mlakar(at)nijz.si

Območne enote:

 • Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.
 • Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem, kontaktni podatki so dostopni na naslednji povezavi.

Skupne strokovne službe (Trubarjeva 2, Ljubljana):

 • Služba za splošne zadeve
 • Finančno računovodska služba
 • Služba za javna naročila (Vojkovo nabrežje 4a, Koper)
 • Služba za preskrbo s cepivi
 • Služba za komuniciranje
 • Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost