Z znanjem do boljšega zdravja

Zakup vzdrževanja in dokup manjkajočih MicroFocus Novell NOWS licenc

 

Ime javnega naročila

 

Zakup vzdrževanja in dokup manjkajočih MicroFocus Novell NOWS licenc

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

60K300920

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

11.11.2020, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

27.10.2020, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

11.11.2020, ob 10.15 uri  

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj: 

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

 P-4_ predračun.pdf

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_Pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml