Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE ZA ORACLE ZBIRKO PODATKOV ZA eZdravje

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

16K120219

Rok za sprejemanje ponudb

 

8.5.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

Da, naročilo male vrednosti

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

19.4.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

8.5.2019, ob 12. uri,

Preko portala e-JN

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VZDRŽEVANJE ZA ORACLE ZBIRKO PODATKOV ZA eZdravje.  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

 

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Naročnikov ESPD

 

ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 9.4.2019