Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje centralnih gradnikov rešitve eRecept

Ime javnega naročila

 

Vzdrževanje centralnih gradnikov rešitve eRecept

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

42K030720

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

17.8.2020, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

3.8.2020, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo najdete tukaj:  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

P-4_ predračun.xls

Tehnične specifikacije

 

P-5_ tehnične specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična_izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 8.7.2020

Popravek obrazca Potrdilo o kadrovski sposobnosti (popravek v nazivu naročila)

20.7.2020

Popravek obrazcev: Vzorec pogodbe, Predračun, Specifikacije

29.7.2020