Z znanjem do boljšega zdravja

TP ELENA - IZDELAVA PID PZI

Ime javnega naročila

 

TP ELENA – IZDELAVA PID PZI

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

36K120521

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

2.6.2021, do 12. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, naročilo male vrednosti

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

26.5.2021, do 12. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

2.6.2021, ob 12.30 uri  

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

REP NIJZ LJ Prešernova 2

 

1.1. REP NIJZ LJ Prešernova 2.pdf

Priloga REP LJ Elaborat NIJE CE Ljubljana - obstoječe

1.2. Priloga REP LJ Elaborat NIJE CE Ljubljana – obstoječe.pdf

Priloga REP LJ Elaborat NIJE CE Ljubljana - obnovljeno

1.3. Priloga REP LJ Elaborat NIJE CE Ljubljana – obnovljeno.pdf

Priloga REP LJ Izkaz NIJE CE Ljubljana - obstoječe

1.4. Priloga REP LJ Izkaz NIJE CE Ljubljana – obstoječe.pdf

Priloga REP LJ Izkaz NIJE CE Ljubljana - obnovljeno

1.5. Priloga REP LJ Izkaz NIJE CE Ljubljana – obnovljeno.pdf

DIIP ES NIJZ LJ Prešernova 2

 

1.6.  DIIP ES NIJZ LJ Prešernova 2.pdf

Priloge DIIP ES NIJZ LJ Prešernova 2

1.7. Priloge DIIP ES NIJZ LJ Prešernova 2.pdf

REP NIJZ OE CE

 

2.1. REP NIJZ OE CE.pdf

Priloga REP CE Elaborat NIJE OE CE - obstoječe

2.2. Priloga REP CE Elaborat NIJE OE CE – obstoječe.pdf

Priloga REP CE Izkaz NIJE CE Ljubljana - obstoječe

2.3. Priloga REP CE Izkaz NIJE OE CE - obstoječe.pdf

Priloga REP CE Elaborat NIJE OE CE - obnovljeno

2.4. Priloga REP CE Elaborat NIJE OE CE – obnovljeno.pdf

Priloga REP CE Izkaz NIJE OE CE - obnovljeno

2.5. Priloga REP CE Izkaz NIJE OE CE – obnovljeno.pdf

DIIP ES NIJZ OE CE

 

2.6. DIIP ES NIJZ OE CE.pdf

Priloge DIIP ES NIJZ OE CE vidik celotna operacija

2.7. Priloge DIIP ES NIJZ OE CE - vidik celotna operacija.pdf

Priloge DIIP ES NIJZ OE CE vidik NIJZ

2.8. Priloge DIIP ES NIJZ OE CE - vidik NIJZ.pdf

Priloge DIIP ES NIJZ OE CE vidik NLZOH in MOC

2.9. Priloge DIIP ES NIJZ OE CE - vidik NLZOH in MOC.pdf

REP NIJZ OE MS

 

3.1. REP NIJZ - OE MS.pdf

DIIP ES NIJZ OE MS

 

3.2. DIIP ES NIJZ - OE MS.pdf

Priloge DIIP ES NIJZ OE MS

 

3.3. Priloge DIIP ES NIJZ - OE MS.pdf

RD – PZI

Priloga 4: Vzorec pogodbe

Razpisna dokumentacija.pdf

Vzorec pogodbe.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 19.5.2021