Z znanjem do boljšega zdravja

Tiskarske storitve

Ime javnega naročila

 

TISKARSKE STORITVE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

43K090519

Rok za sprejemanje ponudb

 

21.6.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

Da, odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

7.6.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

21.6.2019, ob 12. uri,

Preko portala e-JN

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN TISKARSKE STORITVE

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma Sklop 1,2

Vzorec okvirnega sporazuma Sklop 3

 

P-3.S1-S2_vzorec_okvirnega-sporazuma.pdf

P-3.S3_vzorec_okvirnega-sporazuma.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Naročnikov ESPD

ESPD obrazec

Popravek obrazcev Predračun in Specifikacija javnega naročila 

Dodatno pojasnilo naročnika (odgovor na PJN): izgled kartonskega namiznega stojala, 31.5.2019

Popravek obrazca Predračun (7.6.2019)

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 9.5.2019