Z znanjem do boljšega zdravja

Storitve vzdrževanja centralne rešitve eNaročanje

 

 

 

Ime javnega naročila

 

Storitve vzdrževanja centralne rešitve eNaročanje

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

33K060520

Rok za sprejemanje ponudb

 

2.7.2020, do 10:00 ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

16.6.2020, do 10:00 ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Storitve vzdrževanja centralne rešitve eNaročanje. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1 Navodila ponudnikom

Prijava

P-2 Prijava

Vzorec pogodbe

P-3 vzorec pogodbe

Predračun

P-4 Predračun

Specifikacije

P-5 Specifikacije

Podatki podizvajalca

P-6 Podatki podizvajalca

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10 Pooblastilo

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11 Lastniški deleži

Potrdilo o tehnični in kadrovski sposobnosti

P-12 Potrdilo o kadrovski  sposobnosti

 

ESPD Obrazec

 

Ljubljana, 21.5.2020