Z znanjem do boljšega zdravja

Sterilni materiali za varno injiciranje

Ime javnega naročila

 

STERILNI MATERIALI

ZA VARNO INJICIRANJE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

20K240420

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

11.6.2020, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

27.5.2020, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN STERILNI MATERIALI ZA VARNO INJICIRANJE

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Ovojnica za vzorce

P-1_ovojnica za vzorce.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

P-5_tehnične specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava

P-7_menična izjava.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

Popravek razpisne dokumentacije, 12.5.2020

P-5 Tehnične specifikacije

P-4 Predračun

 

Popravek razpisne dokumentacije, 21.5.2020

P-4 Predračun

P-5 Tehnične specifikacije