Z znanjem do boljšega zdravja

Širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce, namenjenih krepitvi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem in šolskem okolju.

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce, namenjenih krepitvi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem in šolskem okolju.

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

68K030821

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

26.8.2021, do 10. ure

10.9.2021, do 10.00 ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, naročilo male vrednosti

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

11.8.2021, do 10. ure,

26.8.2021, do 10.00 ure

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

26.8.2021, ob 10.05 uri

10.9.2021, do 10.05 ure

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

N-1_navodila ponudnikom - spremenjen.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

P-2_prijava - spremenjen.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

P-3_vzorec pogodbe - spremenjen.pdf

Predračun

 

 P-4_ predračun.pdf

 P-4_ predračun - spremenjen.pdf

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

P-5_ specifikacije _ spremenjen.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Izjava po 35. členu ZIntPK

P-8_ Izjava po 35. členu ZIntPK

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

 

Pripravil: Rado Krota

Koper, 6.8.2021, Zadnja sprememba 24.8.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 6.8.2021 Zadnja sprememba :24.8.2021

Pripravila: Rado Krota